Disseny d'índex

El diàleg Disseny d'índex vos permet editar els índexs per a la taula actual.

Per accedir a esta orde...

En una finestra d'un fitxer de base de dades, feu clic a la icona Taules. Trieu Insereix ▸ Disseny de taula o Edita ▸ Edita


Disseny de taula

Llista d'índexs

Mostra els índexs disponibles. Per editar un índex, seleccioneu-lo a la llista. El diàleg mostrarà els detalls de l'índex seleccionat.

Índex nou

Crea un índex nou.

Suprimeix l'índex actual

Suprimeix l'índex actual.

Canvia de nom l'índex actual

Canvia el nom de l'índex actual.

Guarda l'índex actual

Guarda l'índex actual a la font de dades.

Reinicialitza l'índex actual

Reinicialitza l'índex actual amb la configuració que tenia en iniciar el diàleg.

Detalls de l'índex

Quan canvieu els detalls de l'índex actual i seleccioneu un altre índex, els canvis realitzats es traspassen immediatament a la font de dades. Només podreu eixir del diàleg o seleccionar un altre índex en cas que la font de dades reconegui els canvis correctament, o bé podeu desfer els canvis fent clic a la icona Reinicialitza l'índex actual.

Únic

Indica si l'índex actual només admet valors únics. Si activeu l'opció Únic evitareu la possible introducció de dades duplicades en els camps i assegurareu la integritat de les dades.

Camps

L'àrea Camps mostra una llista dels camps de la taula actual. També podeu seleccionar diversos camps. Per treure un camp de la selecció, seleccioneu l'entrada buida a l'inici de la llista.

Camps de l'índex

Mostra una llista dels camps de la taula actual. Hi podeu seleccionar més d'un camp.

Ordenació

Determina el criteri d'ordenació.

Tanca

Tanca el diàleg.