Disseny de taula

A la finestra Disseny de taula podeu definir taules noves o editar l'estructura d'una taula existent.

Per accedir a esta orde...

En una finestra d'un fitxer de base de dades, feu clic a la icona Taules. Trieu Insereix ▸ Disseny de taula o Edita ▸ Edita


Visió general de les bases de dades

Disseny de taula

Esta finestra disposa d'una barra de menú pròpia, i també de l'orde nova Disseny d'índexs.

Àrea de definició de la taula

Esta àrea vos permet definir l'estructura de la taula.

Nom del camp

Indica el nom del camp de dades. Noteu les restriccions de la base de dades, com ara la longitud del nom, els caràcters especials i els espais.

Tipus del camp

Indica el tipus de camp.

Descripció

Indica una descripció opcional.

Les capçaleres de fila contenen les següents ordes de menú contextual:

Retalla

Retalla la fila seleccionada al porta-retalls.

Copia

Copia la fila seleccionada al porta-retalls.

Enganxa

Enganxa el contingut del porta-retalls.

Suprimeix

Suprimeix la fila seleccionada.

Insereix files

Insereix una fila buida damunt de la fila actual si la taula no s'ha guardat. En cas que l'hàgeu guardada, la fila buida s'inserirà al final de la taula.

Clau primària

Si l'orde està activada amb una marca de selecció, el camp de dades d'esta línia serà una clau primària. Podeu activar i desactivar este estat fent clic a l'orde, que només és visible si la font de dades admet claus primàries.

Propietats del camp

Defineix les propietats per al camp seleccionat actualment.

Longitud

Indica la longitud del camp de dades.

Xifres decimals

Indica el nombre de decimals per a un camp numèric o un camp decimal.

Valor per defecte

Indica el valor per defecte per als nous registres de dades.

Exemple de format

Mostra el codi de format, que podeu seleccionar amb el botó ... .

...

Este botó obri el diàleg Format del camp.

Àrea d'ajuda

Mostra textos d'ajuda.