Auxiliar convertidor d'euros

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Només es convertiran els fitxers tancats. Tanmateix, és possible utilitzar el Convertidor d'euros en un document obert del LibreOffice Calc. En este cas, s'obri un diàleg apart. Este diàleg està descrit al final d'esta secció.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Convertidor d'euros


Icona d'avís

Només es convertiran les monedes dels països que formen part de la Unió Monetària Europea.


Abast

Un fitxer del LibreOffice Calc

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

Tot el directori

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

Monedes

Specifies the currency to be converted into euros.

Directori d'origen / Document d'origen

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

Inclou les subcarpetes

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

Converteix també els camps i les taules dels documents de text

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

Icona d'avís

No es convertiran els valors del document de text que no estiguen en camps o en taules.


Desprotegeix temporalment el full sense consultar

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

Directori de destinació

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

Cancel·la

Closes the Euro Converter.

Ajuda

Activates the help for the dialog.

Converteix

Starts the conversion.

Durant la conversió, es mostra una pàgina amb l'estat del procés.

Arrere

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Icona

Convertidor d'euros

El diàleg Convertidor d'euros conté les funcions següents:

Tot el document

Converts the entire document.

Monedes

Specifies the currency to be converted into euros.

Selecció

Seleccioneu les cel·les que voleu convertir en este interval, si no heu activat la casella Tot el document. Seleccioneu una opció i feu clic a les entrades que vulgueu en el camp Plantilles / Intervals de la moneda. L'interval seleccionat serà visible com a tal en el document. Feu clic a Converteix per a dur a terme la conversió.

Estils de cel·la

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Cel·les monetàries del full actual

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Cel·les monetàries de tot el document

All currency cells in the active document will be converted.

Interval seleccionat

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Plantilles i intervals de la moneda

Displays the ranges to be converted from the list.