Tecles de drecera generals del LibreOffice

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


Utilització de les tecles de drecera

Moltes funcions de l'aplicaci√≥ es poden activar mitjan√ßant les tecles de drecera. Per exemple, les tecles de drecera apareixen al costat de l'opci√≥ Obri del men√ļ Fitxer. Si voleu accedir a esta funci√≥ fent servir les dreceres, premeu la tecla i la tecla O. Deixeu anar les dues tecles quan haja aparegut el quadre de di√†leg.

Quan utilitzeu l'aplicació, podeu triar entre utilitzar el ratolí o el teclat per a gairebé totes les operacions disponibles.

Utilització de les tecles de drecera per controlar els diàlegs

En un quadre de di√†leg, sempre hi ha un element ressaltat - normalment es mostra amb un marc ratllat. Es diu que este element, que com ser un bot√≥, una opci√≥, una entra en una llista o una casella de verificaci√≥, t√© el focus. Si el punt focal √©s un bot√≥, prement Retorn actua com si hi hagu√©reu fet clic. Una casella de verificaci√≥ canvia l'estat prement la barra espaiadora. Si una casella d'opci√≥ t√© el focus, useu les fletxes del cursor per canviar l'opci√≥ activada en esta √†rea. Useu la tecla de tabulaci√≥ per anar d'un element o √†rea al seg√ľent, useu Maj+Tab per anar en direcci√≥ inversa.

En prémer la tecla d'escapada, es tanca el diàleg sense guardar els canvis.

Tecles de drecera per a les accions del ratolí

Si utilitzeu la utilitat d'arrossegar i deixar anar, seleccioneu amb el ratolí o feu clic en objectes i noms, podeu utilitzar les tecles Maj, i, ocasionalment, , per accedir a altres funcions. Les funcions disponibles quan es premen les tecles durant el procés d'arrossegar i deixar anar s'indiquen amb el canvi de forma de la busca. Quan se seleccionen fitxers o altres objectes, les tecles de modificació poden ampliar la selecció (les funcions s'expliquen quan es poden aplicar).

Camps d'entrada de text pràctics

 1. Podeu obrir un men√ļ contextual, que cont√© algunes de les ordes m√©s utilitzades.

 2. Utilitzeu +Maj+S per obrir el quadre Caràcters especials i inserir un o més caràcters especials.

 3. Utilitzeu +A per seleccionar tot el text. Utilitzeu les fletxes dreta o esquerra per eliminar la selecció.

 4. Feu doble clic sobre una paraula per seleccionar-la.

 5. Un triple clic en una camp d'entrada de text selecciona tot el camp. Un triple clic en un document de text selecciona la frase actual.

 6. Utilitzeu +Supr per suprimir tot el que hi ha des de la posició del cursor fins al final de la paraula.

 7. Si premeu i la fletxa dreta o esquerra, el cursor saltar√† de paraula en paraula; si tamb√© premeu la tecla de maj√ļscules, se seleccionar√† una paraula despr√©s d'una altra.

 8. La tecla d'inserció s'utilitza per commutar entre el mode d'inserció i el mode de sobreescriptura, i al revés.

 9. La utilitat d'arrossegar i deixar anar es pot utilitzar a l'interior i a l'exterior d'un quadre de text.

 10. La drecera +Z s'utilitza per desfer modificacions, una darrere l'altra; el text tindrà l'aparença que tenia abans del primer canvi.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Utilitzeu la tecla fletxa avall per desplaçar-vos per la resta de fitxers i directoris. Utilitzeu la tecla fletxa dreta per mostrar també un subdirectori en el camp URL, en cas que n'hi haja. La compleció automàtica ràpida està disponible si premeu la tecla de final després d'introduir part de l'URL. Quan trobeu el document o el directori que voleu, premeu Retorn.

Interrupció de macros

Si voleu finalitzar una macro que s'està executant. pitgeu +Maj+Q.

Llista de les tecles de drecera generals del LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Tecles de drecera per controlar els quadres de diàleg

Tecles de drecera

Efecte

Tecla de retorn

Activa el botó destacat d'un diàleg

Esc

Finalitza l'acció o el diàleg. En l'ajuda del LibreOffice: puja un nivell.

Barra espaiadora

Activa o desactiva la casella de selecció d'un diàleg.

Tecles de cursor

Canvia el camp de control actiu d'una secció d'opció d'un diàleg.

Tab

Avan√ßa el focus a la secci√≥ o l'element seg√ľent d'un di√†leg.

Maj+Tab

Mou el focus a la secció o a l'element anterior d'un diàleg.

+fletxa avall

Obri una llista dels camps de control seleccionats d'un di√†leg. Estes dreceres no nom√©s s'apliquen als quadres combinats, sin√≥ tamb√© als botons amb men√ļs emergents. Tanca una llista oberta prement la tecla d'escapada.


Tecles de drecera per controlar els documents i finestres

Tecles de drecera

Efecte

+O

Obri un document.

+S

Guarda el document actual.

+N

Crea un document nou.

+Maj+N

Opens the Templates dialog.

+P

Imprimeix el document.

+F

Activa la barra d'eines Busca .

+H

Obri el diàleg Busca i reemplaça.

+Maj+F

Busca el darrer terme de busca introdu√Įt.

+Maj+R

Torna a dibuixar la visualització del document.

+Maj+I

Habilita o inhabilita el cursor en text només de lectura.

En l'ajuda del LibreOffice: salta a la pàgina principal de l'ajuda.

Maj+F2

Activa els consells ampliats per a l'orde, la icona o el control seleccionats.

F6

Estableix el focus en la subfinestra seg√ľent (per exemple, visualitzaci√≥ del document/font de dades).

Maj+F6

Estableix el focus en la subfinestra anterior.

F10

Activa el primer men√ļ (men√ļ Fitxer)

Maj+F10

Obri el men√ļ contextual.

+F4 o +F4

Tanca el document actual (quan es tanca el darrer document obert, tanca el LibreOffice)

+Q

Ix de l'aplicació.


Tecles de drecera per editar o formatar documents

Tecles de drecera

Efecte

+Tab

Quan es col·loca a l'inici d'un encapçalament, s'insereix una tabulació.

Retorn (si un objecte OLE està seleccionat)

Activa l'objecte OLE seleccionat.

Retorn (si un objecte de dibuix o un objecte de text està seleccionat)

Activa el mode d'entrada de text.

+X

Retalla els elements seleccionats.

+C

Copia els elements seleccionats.

+V

Enganxa des del porta-retalls.

+Maj+V

Enganxa text sense format des del porta-retalls. El text s'enganxa amb el format que hi haja al punt d'inserció.

+Maj+V

Obri el diàleg Enganxament especial.

+A

Ho selecciona tot.

+Z

Desfà la darrera acció.

Refà la darrera acció.

+Maj+Y

Repeteix l'√ļltima orde.

+I

S'aplica l'atribut Cursiva a l'àrea seleccionada. Si el cursor es col·loca en una paraula, la paraula també es marca en cursiva.

+B

L'atribut Negreta s'aplica a l'àrea seleccionada. Si el cursor es col·loca en una paraula, la paraula també es marca en negreta.

+U

S'aplica l'atribut Subratllat a l'àrea seleccionada. Si el cursor es col·loca en una paraula, també se subratlla la paraula.

Elimina la formatació directa del text o dels objectes seleccionats (com a Format - Neteja el format directe)


Dreceres en la galeria

Tecles de drecera

Resultat

Tab

Mou entre àrees.

Maj+Tab

Mou entre àrees (cap arrere)


Dreceres en l'àrea de tema nou de la galeria:

Tecles de drecera

Resultat

Fletxa amunt

Mou la selecció cap amunt.

Fletxa avall

Mou la selecció cap avall.

+Retorn

Obri el diàleg de propietats.

Maj+F10

Obri el men√ļ contextual.

+U

Actualitza el tema seleccionat.

+R

Obri el di√†leg Introdu√Įu el t√≠tol.

+D

Suprimeix el tema seleccionat.

Insereix

Insereix un tema nou


Dreceres en l'àrea de previsualització de la galeria:

Tecles de drecera

Resultat

Inici

Salta a la primera entrada.

Fi

Salta a la darrera entrada.

Fletxa esquerra

Selecciona l'element seg√ľent de la galeria a l'esquerra.

Fletxa dreta

Selecciona l'element seg√ľent de la galeria a la dreta.

Fletxa amunt

Selecciona l'element seg√ľent de la galeria superior.

Fletxa avall

Selecciona l'element seg√ľent de la galeria inferior.

Re Pàg

Puja una pantalla.

Av Pàg

Baixa una pantalla.

+Maj+Inser

Insereix l'objecte seleccionat com a objecte vinculat en el document actual.

+I

Insereix una còpia de l'objecte seleccionat en el document actual.

+T

Obri el di√†leg Introdu√Įu el t√≠tol.

+P

Commuta entre la visualització de temes i la visualització d'objectes.

Barra espaiadora

Commuta entre la visualització de temes i la visualització d'objectes.

Retorn

Commuta entre la visualització de temes i la visualització d'objectes.

Pas arrere (√ļnicament en la visualitzaci√≥ d'objectes)

Torna a la visió general principal.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Tecles de drecera

Resultat

Barra espaiadora

Commuta la selecció de files, excepte en el mode d'edició.

+barra espaiadora

Commuta la selecció de files.

Maj+barra espaiadora

Selecciona la columna actual

+Re Pàg

Mou la busca a la primera fila

+Av Pàg

Mou la busca a l'√ļltima fila


Dreceres per als objectes de dibuix

Tecles de drecera

Resultat

Seleccioneu la barra d'eines amb F6. Utilitzeu les fletxes avall i dreta per seleccionar la icona de la barra d'eines que vulgueu i premeu +Retorn

Insereix un objecte de dibuix.

Seleccioneu el document per mitjà de +F6 i premeu Tab

Selecciona un objecte de dibuix.

Tab

Selecciona l'objecte de dibuix seg√ľent.

Maj+Tab

Selecciona l'objecte de dibuix anterior.

+Inici

Selecciona el primer objecte de dibuix.

+Fi

Selecciona el darrer objecte de dibuix.

Esc

Acaba la selecció d'objecte de dibuix.

Esc (en el mode de gestió de selecció)

Eixiu del mode de gestió de selecció i torneu al mode de selecció d'objectes.

Fletxa amunt/avall/esquerra/dreta

Mou el punt seleccionat (les funcions de captura de graella s'inhabiliten temporalment, però els punts finals encara s'ajusten entre ells).

+fletxa amunt/avall/esquerra/dreta

Mou l'objecte de dibuix seleccionat un píxel (en el mode de selecció)

Redimensiona un objecte de dibuix (en el mode de gestió de la selecció)

Gira l'objecte de dibuix (en el mode de gir)

Obri el diàleg de propietats per a un objecte de dibuix.

Activa el mode de selecció de punts per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Barra espaiadora

Seleccioneu un punt de l'objecte de dibuix (el mode de selecció de punts) / Cancel·leu la selecció.

El punt de selecció parpelleja una vegada per segon.

Maj+barra espaiadora

Seleccioneu un punt addicional en el mode de selecció de punts.

+Tab

Seleccioneu el punt seg√ľent de l'objecte de dibuix (mode de selecci√≥ de punts)

En el mode de gir, el centre de gir també es pot seleccionar.

+Maj+Tab

Seleccioneu un punt anterior de l'objecte de dibuix (mode de selecció de punts)

+Retorn

S'ha col·locat un objecte de dibuix nou de la mida per defecte al centre de la visualització actual.

+Retorn a la icona de selecció

Activa el primer objecte de dibuix del document.

Esc

Eixiu del mode de selecció de punts. Després, se selecciona l'objecte de dibuix.

Edita un punt d'un objecte de dibuix (mode d'edició de punts)

Qualsevol tecla de caràcter o numèrica

Si s'ha seleccionat un objecte de dibuix, canvia al mode d'edició i col·loca el cursor al final del text de l'objecte de dibuix. S'insereix un caràcter imprimible.

+fletxa amunt/avall/esquerra/dreta

Es fixa la posició del centre de l'objecte.

Tecla de maj√ļscules en crear o redimensionar un objecte gr√†fic

Es fixa la relació entre l'amplària i l'alçària d'un objecte.