Modificació del document

Si encara no s'han guardat els canvis al document, es mostra un "*" en este camp a la barra d'estat. Això també s'aplica als documents nous que encara no s'han guardat.