Font de dades com a taula

Activa una visualització addicional de la taula quan vos trobeu a la visualització del formulari. Quan la funció Font de dades com a taula està activada, veureu la taula en una àrea que apareix damunt del formulari.

Icona

Font de dades com a taula

La visualització de la taula i del formulari reflecteixen les mateixes dades. Els canvis fets a la taula també es veuen al formulari, i els canvis fets al formulari es veuen a la taula.

Si hi ha diversos formularis lògics al document, la taula només en podrà mostrar un.