Aplica el filtre

Commuta entre la visualització filtrada i no filtrada de la taula.

Icona

Aplica el filtre

La funció Aplica el filtre manté els filtres basats en un formulari que s'han definit. No cal que els torneu a definir.