Filtres basats en un formulari

Indica al servidor de la base de dades que filtri les dades visibles segons els criteris indicats.

A diferència de la busca normal, que s'activa amb la icona Busca un registre a la barra Navegació de formularis, podeu fer cerques més ràpidament utilitzant el filtre basat en formularis. Normalment es carrega un servidor ràpid d'una base de dades amb la busca. També podeu introduir condicions de busca més complexes.

Icona

Filtres basats en un formulari

Busca amb un filtre de formulari