Busca un registre

Als formularis o taules de la base de dades, podeu buscar valors determinats als camps de dades, als quadres de llista i a les caselles de selecció.

Per accedir a esta orde...

La icona Busca un registre a la barra Dades de la taula i la barra Navegació de formularis

Icona

Busca un registre


Quan es fan cerques a una taula, es cerquen els camps de dades de la taula actual. Quan es fan cerques a un formulari, es cerquen els camps de dades de la taula enllaçada amb el formulari.

Icona de consell

El LibreOffice duu a terme la busca que es descriu ací. Si voleu utilitzar el servidor SQL per fer cerques a la base de dades, heu d'utilitzar la icona Filtres basats en un formulari de la barra Navegació de formularis.


La funció de busca també està disponible per als controls de taula. Quan crideu la funció de busca d'un control de taula, podeu buscar cada columna del control de taula que es correspon a les columnes de la taula de la base de dades enllaçada.

Busca

Indica el tipus de busca.

Text:

Introdu√Įu el terme de busca al quadre o seleccioneu-lo de la llista. El text que apareix sota el cursor ja est√† copiat al quadre combinat Text. Tingueu en compte que mentre feu una busca a un formulari, no es poden processar els tabuladors ni els salts de l√≠nia.

Els vostres termes de busca es guardaran sempre que la taula o el document de la fórmula estiguen oberts. Si esteu fent més d'una busca i voleu repetir el terme de busca, podeu seleccionar-ne un que ja hàgeu utilitzat anteriorment del quadre combinat.

El contingut del camp és NUL

Indica que es trobaran els camps que no continguen dades.

El contingut del camp no és NUL

Indica que es trobaran els camps que continguen dades.

Àrea de busca

Indica els camps de la busca.

Formulari

Indica la forma lògica amb la qual voleu que es faça la busca.

Icona de nota

El quadre combinat Formulari només es veu si el document actual és un formulari amb més d'una forma lògica. No apareix en una busca a taules o consultes.


Els documents amb formularis poden contindre m√ļltiples formularis l√≤gics. Estos s√≥n components individuals d'un formulari que estan enlla√ßats a una taula.

El quadre combinat Formulari conté els noms de tots els formularis lògics per als quals hi ha controls.

Tots els camps

Fa una busca per tots els camps. Si esteu executant una busca en una taula, es far√† una busca a tots els camps de la taula. Si esteu executant una busca en un formulari, es far√† una busca a tots els camps del formulari l√≤gic (introdu√Įt a Formulari). Si esteu executant una busca en un camp de control d'una taula, es far√† una busca a totes les columnes que estan enlla√ßades a un camp d'una taula d'una base de dades v√†lida.

Tingueu en compte que els camps del formulari lògic actual no han de ser idèntics als camps del document del formulari. Si el document del formulari conté camps que apunten a diverses fonts de dades (és a dir, diversos formularis lògics), l'opció Tots els camps només cercarà els camps enllaçats a les fonts de dades al document del formulari.

Camp √ļnic

Busca en un camp de dades determinat.

Paràmetres

Defineix els paràmetres per controlar la busca.

Posició

Indica la relaci√≥ del terme de busca i els continguts del camp. Hi ha disponibles les opcions seg√ľents:

a qualsevol part del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de busca en qualsevol lloc del camp.

a l'inici del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de busca al principi del camp.

al final del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de busca al final del camp.

a tot el camp

Retorna tots els camps que contenen el patró com a correspondència exacta dels continguts del camp.


Icona de nota

Si la casella de selecció Expressió comodí està activada, esta funció no està disponible.


Aplica el format del camp

Indica que tots els formats de camp es tenen en compte a l'hora de fer cerques al document actual. Tots els formats de camp s√≥n formats visibles que es creen a partir de les possibilitats seg√ľents:

  1. en el mode de disseny de taula per a les propietats de camp,

  2. a la visualització de la font de dades a l'hora de formatar columnes,

  3. als formularis de les propietats de controls.

Si es marca el quadre Aplica el format del camp, es busca a la visualització de la font de dades de la taula o el formulari utilitzant la formatació definida ací. Si la casella no es marca, es busca a la base de dades utilitzant la formatació guardada a la base de dades.

Exemple:

Teniu un camp de data, que es guarda amb el format "DD.MM.AA" a la base de dades (per exemple, 17.02.65). El format de l'entrada es canvia a la visualització de la font de dades per "DD MMM AAAA" (17 Feb 1965). Seguint este exemple, un registre que continga 17 de febrer només es troba si l'opció Aplica el format del camp està habilitada:

Aplica el format del camp

Patró de busca

activat

Es retorna"Feb", però no "2".

desactivat

Es retorna "2", però no "Feb".


Es recomana que sempre feu cerques utilitzant la formatació de camp.

Els exemples seg√ľents mostren q√ľestions possibles quan feu cerques sense la formataci√≥ de camp. Estes q√ľestions depenen de la base de dades utilitzada i nom√©s tenen lloc en determinades formatacions internes per defecte:

Resultats de la busca

Motiu

"5" retorna "14:00:00" com a hora

Els camps d'hora no estan definits per a les bases de dades dBASE i s'han de simular. Per visualitzar internament l'hora "14:00:00", és necessari un 5.

"00:00:00" retorna tots els registres d'un camp de data estàndard

La base de dades emmagatzema internament un valor de data utilitzant un camp combinat de data/hora.

"45,79" no retorna "45,79" tot i que l'opció camp complet està seleccionada a Posició.

La visualització mostrada no coincideix amb el que hi ha emmagatzemat internament. Per exemple, si el valor 45,789 està emmagatzemat a la base de dades com a camp de tipus Nombre/Doble i la formatació mostrada està definida perquè només es mostren dos decimals, només es retornarà "45,79" a les cerques amb formatació de camps.


En este cas, la formatació per defecte és la formatació que fa referència a les dades emmagatzemades internament. No sempre és visible per a l'usuari, especialment si s'utilitza per simular tipus de dades (per exemple, camps d'hora a les bases de dades dBASE). Això depèn de la base de dades utilitzada i el tipus de dades individuals. La busca amb formatació dels camps és adequada si només voleu trobar el que es mostra actualment. Això inclou camps del tipus Data, Hora, Data/Hora i Nombre/Doble.

Malgrat tot, fer cerques sense Aplica el format del camp és adequat per a bases de dades més grans que no tenen problemes de formatació, perquè és més ràpid.

Si esteu cercant els valors de les caselles de selecció i Aplica el format del camp està activat, obtindreu un "1" per a les caselles de selecció activades, un "0" per a les caselles de selecció desactivades i una cadena buida per a les caselles de selecció no definides (tres estats). Si la busca s'ha dut a terme amb l'opció Aplica el format del camp desactivada, veureu els valors per defecte que depenen de la llengua "CERT" o "FALS".

Si utilitzeu Aplica el format del camp quan feu cerques als quadres de llista, trobareu el text que es mostra als quadres de llista. Si no utilitzeu Aplica el format del camp, trobareu els continguts que corresponen al format de camp estàndard.

Distingeix les maj√ļscules de les min√ļscules

Indica que es tenen en compte les maj√ļscules i les min√ļscules durant la busca.

Busca cap arrere

Indica que el proc√©s de busca es far√† en direcci√≥ inversa, des de l'√ļltim registre fins al primer.

De dalt a baix

Torna a iniciar la busca. Una busca cap avant es torna a iniciar al primer registre. Una busca cap arrere es torna a iniciar a l'√ļltim registre.

Expressió comodí

Podeu utilitzar els comodins seg√ľents:

Comodins

Significat

Exemple

?

per a exactament un caràcter arbitrari

"?loppy" retorna "Floppy"

"M?ller" retorna, per exemple, Miller i Moller

*

per a 0 o més caràcters arbitraris

"*-*" retorna "Unitat ZIP" i "CD-ROM"

"M*er" retorna totes les entrades que comencen amb una "M" i acaben amb "er" (per exemple, Moliner, Muntaner, Massaguer)


Si voleu buscar els caràcters reals ? o *, poseu-hi una barra inversa a davant: "\?" o "\*". Tanmateix, això només és necessari quan està activada l'opció Expressió comodí. Quan l'opció no està activada, els caràcters comodí es processen com a caràcters normals.

Expressió regular

Busca amb expressions regulars. Les mateixes expressions regulars que ací són compatibles també són compatibles amb el diàleg Busca i reemplaça del LibreOffice.

Fer cerques amb expressions regulars ofereix m√©s opcions que fer cerques amb expressions comod√≠. Si feu cerques amb expressions regulars, els car√†cters seg√ľents es corresponen amb els que s'utilitzen en fer cerques amb comodins:

Busca amb una expressió comodí

Busca amb expressions regulars

?

.

*

.*


Busca per similitud

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Coincideix amb l'ampl√†ria del car√†cter (nom√©s si s'han habilitat les lleng√ľes asi√†tiques)

Distingeix les formes de caràcters de mitja amplària i d'amplària completa.

Semblan√ßa fon√®tica (japon√©s) (nom√©s si s'han habilitat les lleng√ľes asi√†tiques)

Permet indicar les opcions de busca per a notacions semblants utilitzades en un text en japonés. Activeu esta casella de selecció i feu clic al botó ... per indicar les opcions de busca.

Defineix les opcions de busca per a notacions semblants utilitzades en un text en japonés.

Tracta com a iguals

Especifica les opcions que s'han de considerar iguals en una busca.

Ignora

Especifica els caràcters que s'han d'ignorar.

Estat

La línia Estat mostra els registres que retorna la busca. Si la busca arriba al final (o al principi) d'una taula, la busca continua automàticament a l'altre extrem.

En bases de dades molt grans, trobar el registre amb un orde de busca invers pot trigar una estona. En este cas, la barra d'estat vos informa que els registres encara s'estan comptant.

Busca / Cancel·la

Si la busca s'acaba satisfactòriament, es realça el camp corresponent de la taula. Podeu continuar la busca fent clic novament al botó Busca. Podeu cancel·lar un procés de busca si feu clic al botó Cancel·la.

Tanca

Tanca el di√†leg. Es guardaran els par√†metres de l'√ļltima busca fins que eixiu del LibreOffice.

Si hi ha obertes diverses taules o formularis, podeu definir altres opcions de busca per a cada document. Quan tanqueu els documents, nom√©s es guarden les opcions de busca del document que heu tancat per √ļltima vegada.