Ordenació

Indica el criteri d'ordenació per a la visualització de les dades.

Per accedir a esta orde...

La icona d'Ordena a la barra Dades de la taula i la barra Navegació de formularis

Icona

Ordena


Mentre les funcions Ordena en orde ascendent i Ordena en orde descendent ordenen només per un criteri, podeu combinar diversos criteris amb el diàleg Ordena .

You can remove a sorting that has been performed with the Reset Filter/Sorting icon.

Ordenació

Utilitzeu esta àrea per introduir els criteris d'ordenació. Si introduïu criteris addicionals a i llavors, les dades que corresponguin al contingut del criteri d'ordenació més alt s'ordenen segons el criteri següent.

Si ordeneu el nom del camp "Nom" en orde ascendent i el nom del camp "cognoms" en orde descendent, tots els registres s'ordenaran en orde ascendent pel nom, i després, dins dels noms, en orde descendent pels cognoms.

Nom del camp

Indica el nom del camp de dades el contingut del qual determinarà l'ordenació.

Ordenació

Indica l'orde (ascendent o descendent).

i llavors

Indica els criteris d'ordenació subordinats addicionals dels altres camps.