Direcció del text de dalt a baix

Specifies the vertical direction of the text.

Icona

Direcció del text de dalt a baix