Ajusta a la graella

Indica si s'han de moure quadres, elements de dibuix i controls només entre els punts de la graella.

Icona

Ajusta a la graella