Obri en mode de disseny

Obri els formularis en Mode de disseny perquè d'esta manera es puga editar el formulari.

No podeu activar els controls del formulari o editar els continguts dels registres d'una base de dades en Mode de disseny. Tanmateix, podeu canviar la posició i la mida dels controls, editar altres propietats i afegir o suprimir controls en Mode de disseny.

Per accedir a esta orde...

Obriu el Navegador de formularis - seleccioneu un formulari - obriu el menú contextual - trieu Obri en mode de disseny

Obriu la barra d'eines Disseny del formulari i feu clic a

Icona

Obri en mode de disseny


Després que hàgeu acabat d'editar el formulari, feu clic amb el botó dret a "Formularis" al Navegador de formularis i desseleccioneu Obri en mode de disseny. Guardeu el formulari un cop hàgeu acabat.

Icona de nota

Si el document del formulari està protegit contra escriptura, s'ignora l'orde Obri en mode de disseny.