Auxiliar del quadre combinat/quadre de llista: selecció de camp

Selecciona el camp de dades indicat a la taula de la pàgina anterior els continguts del qual s'han de mostrar al quadre de llista o combinat.

Per accedir a esta orde...

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Quadre combinat o a Quadre de llista i arrossegueu el ratolí per generar el camp. En el formulari hi ha d'haver una connexió a una base de dades: Auxiliar - Pàgina 2.


Camps disponibles

Mostra tots els camps de taula triats a la pàgina anterior de l'auxiliar.

Camp de visualització

Indica el camp les dades del qual s'han de mostrar als quadres combinats o als quadres de llista.

El nom del camp donat ací apareix a les Propietats del control com un element d'una expressió SQL als Continguts de la llista field.