Auxiliar d'elements de taula: selecció de camps

Indica quins camps del camp de control de taula s'han de mostrar.

Per accedir a esta orde...

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Més controls, feu clic a la icona Control de taula i arrossegueu el ratolí per generar el camp. Hi ha d'haver una connexió a una base de dades.


Camps disponibles

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

Camps seleccionats

Mostra els camps de dades que s'accepten al camp del formulari.