Dades

La pestanya Dades permet assignar una font de dades al control seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Obriu el men√ļ contextual de l'element de formulari seleccionat - trieu la pestanya Control - Dades

Obriu la barra d'eines Controls de formulari o Disseny del formulari, feu clic a la icona Control - pestanya Dades


Icona de nota

Per a formularis amb enllaços a bases de dades, la base de dades associada es defineix a les Propietats del formulari. Trobareu les funcions a la pestanya Dades.


Els par√†metres possibles de la pestanya Dades d'un control depenen del control respectiu. Nom√©s veureu les opcions que estan disponibles per al control i el context actuals. Hi ha disponibles els camps seg√ľents:

Camp de dades

Amb els formularis de bases de dades, podeu enllaçar els controls amb els camps de dades.

Teniu diverses possibilitats:

 1. Primer cas: només hi ha una taula al formulari.

  A Camp de dades, indiqueu el camp de la taula de la font de dades del qual voleu que es mostren els continguts.

 2. Segon cas: el control pertany a un subformulari que s'ha creat mitjançant una consulta SQL.

  A Camp de dades, indiqueu el camp de l'expressió SQL de la qual voleu que es mostren els continguts.

 1. Tercer cas: Quadres combinats

  Per als quadres combinats, el camp de la taula de la font de dades en la qual s'han d'emmagatzemar els valors introdu√Įts o seleccionats per l'usuari s'indica a Camp de dades. Els valors mostrats a la llista del quadre combinat es basen en una expressi√≥ SQL que s'introdueix a Contingut de la llista.

 2. Quart cas: Quadres de llista

  La taula de la font de dades no cont√© les dades que s'han de mostrar, sin√≥ una taula enlla√ßada a la taula de la font de dades mitjan√ßant un camp de dades com√ļ.

  Si voleu que un quadre de llista mostre dades d'una taula que est√† enlla√ßada a la taula de la font de dades actual, a Camp de dades indiqueu el camp de la taula de la font de dades al qual es refereix el contingut del quadre de llista. Tamb√© podeu indicar el camp de la base de dades que controla la visualitzaci√≥ de les dades al formulari. Este camp de dades ofereix un enlla√ß a una altra taula si totes dues taules es poden enlla√ßar mitjan√ßant un camp de dades com√ļ. Normalment √©s un camp de dades on s'emmagatzemen nombres d'identificaci√≥ √ļnics. El camp de dades els continguts del qual es mostren al formulari s'indica mitjan√ßant una expressi√≥ SQL a Contingut de la llista.

Els quadres de llista treballen amb referències. Es poden implementar amb taules enllaçades per expressions SQL (quart cas) o mitjançant llistes de valors:

Referències mitjançant taules enllaçades (expressions SQL)

Si voleu que un quadre de llista mostre dades d'una base de dades que est√† enlla√ßada per un camp de dades com√ļ a la taula en la qual es basa el formulari, el camp d'enlla√ß de la taula del formulari s'indica a Camp de dades.

L'enlla√ß es crea amb una selecci√≥ SQL que si heu seleccionat "SQL" o "SQL natiu", s'indica a Tipus de contingut de la llista al camp Contingut de la llista. Com a exemple, una taula de "Comandes" est√† enlla√ßada al control del formulari actual, i a la base de dades una taula de "Clients" est√† enlla√ßada a la taula de "Comandes". Podeu utilitzar una expressi√≥ SQL de la manera seg√ľent:

SELECT CustomerName, CustomerNo FROM Customers,

on "CustomerName" és el camp de dades de la taula enllaçada "Clients", i "CustomerNo" és el camp de la taula "Clients" que està enllaçada a un camp de la taula del formulari "Comandes" indicat a Camp de dades.

Referències que utilitzen llistes de valors

Per als quadres de llista podeu utilitzar llistes de valors. Les llistes de valors són llistes que defineixen valors de referència. D'esta manera, el control del formulari no mostra directament el contingut d'una base de dades, sinó valors assignats a la llista de valors.

Si treballeu amb valors de refer√®ncia d'una llista de valors, els continguts del camp de dades que heu indicat a Camp de dades del formulari no es veuen, sin√≥ que es veuen els valors assignats. Si trieu "Llista de valors" a la pestanya Dades, a Tipus de contingut de la llista, i heu assignat un valor de refer√®ncia a les entrades de llista que es veuen al formulari, a Llista les entrades (introdu√Įdes a la pestanya General), els valors de refer√®ncia es compararan amb el contingut de les dades del camp de dades indicat. Si un valor de refer√®ncia es correspon al contingut d'un camp de dades, les entrades de llista associades es mostraran al formulari.

Camp lligat

Icona de nota

Si suprimiu els continguts de la cel·la Camp lligat del navegador de propietats, el primer camp del resultat definit s'utilitza per visualitzar i intercanviar dades.


Esta propietat per als quadres de llista defineix quin camp de dades d'una taula enllaçada es mostra al formulari.

Si un quadre de llista del formulari ha de mostrar continguts d'una taula enllaçada a la taula del formulari, al camp Tipus de contingut de la llista definiu si la visualització la determina una orde SQL o s'accedeix a la taula (enllaçada). Amb la propietat Camp lligat, podeu utilitzar un índex per indicar a quin camp de dades de la consulta o de la taula està enllaçat el camp de llista.

Icona de nota

La propietat Camp lligat nom√©s serveix per a formularis que s'utilitzen per accedir a m√©s d'una taula. Si el formulari es basa nom√©s en una taula, el camp que s'ha de mostrar al formulari s'indica directament a Camp de dades. Tanmateix, si voleu que el quadre de llista mostre dades d'una taula que est√† enlla√ßada a la taula actual mitjan√ßant un camp de dades com√ļ, el camp de dades enlla√ßat est√† definit per la propietat Camp lligat.


Si heu seleccionat "SQL" a Tipus de contingut de la llista, l'orde SQL determina l'√≠ndex que s'ha d'indicar. Per exemple: si indiqueu una orde SQL com "SELECT Field1, Field2 FROM tablename" a Contingut de la llista, consulteu la taula seg√ľent:

Camp lligat

Enllaç

-1

L'índex de l'entrada seleccionada a la llista està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.

{buit} o 0

El camp de la base de dades "Field1" està enllaçat al camp indicat a Camp de dades.

1

El camp de la base de dades "Field2" està enllaçat al camp indicat a Camp de dades.


Si heu seleccionat "Taula" a Tipus de contingut de la llista, l'estructura de la taula defineix l'√≠ndex que s'ha d'indicar. Per exemple: si se selecciona una taula d'una base de dades a Contingut de la llista, consulteu la taula seg√ľent:

Camp lligat

Enllaç

-1

L'índex de l'entrada seleccionada a la llista està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.

{buit} o 0

La primera columna de la taula està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.

1

La segona columna de la taula està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.

2

La tercera columna de la taula està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.


Cel·la enllaçada

Indica la refer√®ncia a una cel¬∑la enlla√ßada en un full de c√†lcul. L'estat actiu o els continguts del control s'enllacen als continguts de la cel¬∑la. Les taules seg√ľents enumeren els controls i el seu tipus d'enlla√ß corresponent:

Casella de selecció amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Seleccioneu la casella de selecció

S'introdueix CERT a la cel·la enllaçada

Desseleccioneu la casella de selecció

S'introdueix FALS a la cel·la enllaçada

La casella de selecció amb tres estats es defineix amb l'estat "indeterminat"

S'introdueix #NV a la cel·la enllaçada

Introdu√Įu un nombre o una f√≥rmula que retorne un nombre a la cel¬∑la enlla√ßada

Si el valor introdu√Įt √©s CERT o no √©s 0: se selecciona la casella de selecci√≥
Si el valor introdu√Įt √©s FALS o 0: es desselecciona la casella de selecci√≥

Buideu la cel¬∑la enlla√ßada, introdu√Įu-hi text o introdu√Įu una f√≥rmula que retorne text o un error

La casella de selecció es defineix amb l'estat "indeterminat" si és una casella de selecció amb tres estats; si no, es desselecciona la casella de selecció.

Seleccioneu la casella. La casella amb el valor de referència conté text.

El text de la casella amb el valor de referència es copia a la cel·la.

Desseleccioneu la casella. La casella amb el valor de referència conté text.

Es copia una cadena buida a la cel·la.

La casella amb el valor de refer√®ncia cont√© text. Introdu√Įu el mateix text a la cel¬∑la.

Se selecciona la casella de selecció.

La casella amb el valor de refer√®ncia cont√© text. Introdu√Įu un altre text a la cel¬∑la.

Es desselecciona la casella de selecció.


Botó d'opció (botó de ràdio) amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Seleccioneu el botó d'opció

S'introdueix CERT a la cel·la enllaçada

El botó d'opció es desselecciona si se selecciona un altre botó d'opció

S'introdueix FALS a la cel·la enllaçada

Introdu√Įu un nombre o una f√≥rmula que retorne un nombre a la cel¬∑la enlla√ßada

Si el valor introdu√Įt √©s CERT o no √©s 0: se selecciona el bot√≥ d'opci√≥
Si el valor introdu√Įt √©s FALS o 0: es desselecciona el bot√≥ d'opci√≥

Buideu la cel¬∑la enlla√ßada, introdu√Įu-hi text o introdu√Įu una f√≥rmula que retorne text o un error

Es desselecciona el botó d'opció

Feu clic al botó d'opció. La casella amb el valor de referència conté text.

El text de la casella amb el valor de referència es copia a la cel·la.

Feu clic a un altre botó d'opció del mateix grup. La casella amb el valor de referència conté text.

Es copia una cadena buida a la cel·la.

La casella amb el valor de refer√®ncia cont√© text. Introdu√Įu el mateix text a la cel¬∑la.

Se selecciona el botó d'opció.

La casella amb el valor de refer√®ncia cont√© text. Introdu√Įu un altre text a la cel¬∑la.

Es buida el botó d'opció.


Quadre de text amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Introdu√Įu text al quadre de text

El text es copia a la cel·la enllaçada

Buideu el quadre de text

Es buida la cel·la enllaçada

Introdu√Įu text o un nombre a la cel¬∑la enlla√ßada

El text o el nombre es copien al quadre de text

Introdu√Įu una f√≥rmula a la cel¬∑la enlla√ßada

El resultat de la fórmula es copia al quadre de text

Buideu la cel·la enllaçada

Es buida el quadre de text


Camp numèric i camp formatat amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Introdu√Įu un nombre al camp

El nombre es copia a la cel·la enllaçada

Buideu el camp

Es defineix el valor 0 a la cel·la enllaçada

Introdu√Įu un nombre o una f√≥rmula que retorne un nombre a la cel¬∑la enlla√ßada

El nombre es copia al camp

Buideu la cel¬∑la enlla√ßada, introdu√Įu-hi text o introdu√Įu una f√≥rmula que retorne text o un error

Es defineix el valor 0 al camp


Quadre de llista amb una cel·la enllaçada

Els quadres de llista admeten dos tipus d'enllaç diferents; vegeu la propietat "Continguts de la cel·la enllaçada".

 1. Continguts enllaçats: sincronitzeu els continguts de text de l'entrada del quadre de llista seleccionat amb els continguts de la cel·la.

 2. Posició de la selecció enllaçada: la posició de l'element individual seleccionat al quadre de llista se sincronitza amb el valor numèric de la cel·la.

Acció

Resultat

Selecciona un sol element de la llista

S'enllacen els continguts: el text de l'element es copia a la cel·la enllaçada.

S'enlla√ßa la selecci√≥: la posici√≥ de l'element seleccionat es copia a la cel¬∑l'enlla√ßada. Per exemple, si se selecciona el tercer element, es copiar√† el n√ļmero 3.

Selecciona diversos elements de la llista

S'introdueix #NV a la cel·la enllaçada

Desselecciona tots els elements de la llista

S'enllacen els continguts: es buida la cel·la enllaçada

S'enllaça la selecció: s'introdueix el valor 0 a la cel·la enllaçada

Introdu√Įu text o un nombre a la cel¬∑la enlla√ßada

S'enllacen els continguts: cerqueu i seleccioneu un element de llista equivalent

S'enllaça la selecció: se selecciona l'element de la llista a la posició indicada (que comença amb 1 per al primer element). Si no es troba, es desseleccionen tots els elements.

Introdu√Įu una f√≥rmula a la cel¬∑la enlla√ßada

Cerqueu i seleccioneu un element de la llista que coincidisca amb el resultat de la fórmula i el mode d'enllaç

Buideu la cel·la enllaçada

Desseleccioneu tots els elements del quadre de llista

Canvieu els continguts de l'interval d'origen de la llista

Els elements d'un quadre de llista s'actualitzen segons els canvis. Es manté la selecció. Això pot provocar una actualització a la cel·la enllaçada.


Quadre combinat amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Introdu√Įu text al camp d'edici√≥ del quadre combinat, o seleccioneu una entrada de la llista desplegable

El text es copia a la cel·la enllaçada

Buideu el camp d'edició del quadre combinat

Es buida la cel·la enllaçada

Introdu√Įu text o un nombre a la cel¬∑la enlla√ßada

El text o el nombre es copien al camp d'edició del quadre combinat

Introdu√Įu una f√≥rmula a la cel¬∑la enlla√ßada

El resultat de la fórmula es copia al camp d'edició del quadre combinat

Buideu la cel·la enllaçada

Es buida el camp d'edició del quadre combinat

Canvieu els continguts de l'interval d'origen de la llista

Els elements d'una llista desplegable s'actualitzen segons els canvis. El camp d'edició del quadre combinat i la cel·la enllaçada no canvien.


Contingut de la llista

Amb formularis de bases de dades, indica la font de dades per al contingut de la llista de l'element del formulari. Este camp es pot utilitzar per definir una llista de valors per a documents que no tenen una connexió a una base de dades.

En el cas de formularis de bases de dades, la font de dades determina les entrades de la llista o del quadre combinat. En funció del tipus seleccionat, podeu triar entre diferents fonts de dades a Contingut de la llista, sempre que estos objectes existisquen a la vostra base de dades. Tots els objectes disponibles d'una base de dades del tipus seleccionat a Tipus de contingut de la llista s'ofereixen ací. Si heu seleccionat l'opció "Llista de valors" com a tipus, podeu utilitzar referències per als formularis de la base de dades. Si la visualització del control està controlada per una orde SQL, l'expressió SQL s'introdueix ací.

Exemples d'expressions SQL:

Per als quadres de llista, una expressi√≥ SQL pot tindre la forma seg√ľent:

SELECT field1, field2 FROM table,

Ací "taula" és la taula les dades de la qual es mostren a la llista del control (taula de llista). "Field1" és el camp de dades que defineix les entrades que es veuen al formulari; el seu contingut es mostra al quadre de llista. "Field2" és el camp de la taula de llista que està enllaçat a la taula del formulari (taula de valors) mitjançant el camp indicat a Camp de dades si Camp lligat = 1 està seleccionat.

Per als quadres combinats, una expressi√≥ SQL pot tindre la forma seg√ľent:

SELECT DISTINCT field FROM table,

Ací "camp" és un camp de dades de la taula de llista "taula" el contingut de la qual es mostra a la llista del quadre combinat.

Llistes de valors per a documents HTML

Per als formularis HTML, podeu introduir una llista de valors a Contingut de la llista. Seleccioneu l'opci√≥ "Llista de valors" a Tipus de contingut de la llista. Els valors introdu√Įts ac√≠ no es veuran al formulari, i s'utilitzen per assignar valors a les entrades visibles. Les entrades fetes a Contingut de la llista corresponen a l'etiqueta HTML <OPTION VALUE=...>.

A la transfer√®ncia de dades d'una entrada seleccionada d'un quadre de llista o d'un quadre combinat, es tenen en compte la llista de valors que es visualitzen al formulari, que es van introduir a la pestanya General a Llista les entrades i la llista de valors introdu√Įda a la pestanya Dades, a Contingut de la llista: si un text (no buit) es troba a la posici√≥ seleccionada de la llista de valors (<OPTION VALUE=...>), s'enviar√†. Si no √©s aix√≠, s'enviar√† el text que es visualitza al control (<OPTION>).

Si la llista de valors ha de contindre una cadena buida, introdu√Įu el valor "$$$empty$$$" a Contingut de la llista, a la posici√≥ corresponent (tingueu en compte les maj√ļscules i les min√ļscules). El LibreOffice interpreta esta entrada com una cadena buida i l'assigna a l'entrada de llista corresponent.

La taula seg√ľent mostra les connexions entre HTML, JavaScript i el camp del LibreOffice Contingut de la llista amb un exemple anomenat "QuadreDeLlista1". En este cas, "Element" designa una entrada de llista que es veu al formulari:

Etiqueta HTML

JavaScript

Entrada en una llista de valors del control (Contingut de la llista)

Dades transmeses

Element <OPTION>

No és possible

""

L'entrada de llista que es veu ("QuadreDeLlista1=Element")

<OPTION VALUE="Value">Element

ListBox1.options[0].value="Value"

"Valor"

El valor assignat a l'entrada de llista ("QuadreDeLlista1=Valor")

<OPTION VALUE="">Element

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Una cadena buida ("QuadreDeLlista1=")


Continguts de la cel·la enllaçada

Seleccioneu el mode per enllaçar un quadre de llista amb una cel·la enllaçada a un full de càlcul.

 1. Continguts enllaçats: sincronitzeu els continguts de text de l'entrada del quadre de llista seleccionat amb els continguts de la cel·la. Seleccioneu "L'entrada seleccionada"

 2. Posició de la selecció enllaçada: la posició de l'element individual seleccionat al quadre de llista se sincronitza amb el valor numèric de la cel·la. Seleccioneu "Posició de l'entrada seleccionada"

Interval de cel·les d'origen

Introdu√Įu un interval de cel¬∑les que continga les entrades per a un quadre de llista o un quadre combinat a un full de c√†lcul. Si introdu√Įu un interval amb m√ļltiples columnes, nom√©s s'utilitzaran els controls de la columna que es troba m√©s a l'esquerra per omplir el control.

La cadena buida és NUL·LA

Defineix com s'ha de tractar una entrada d'una cadena buida. Si esta propietat està definida en (Sí), una cadena d'entrada de longitud zero s'interpretarà com a valor NUL; si està definida en (No), l'entrada es tractarà "tal com està", sense cap conversió.

Una cadena buida √©s una cadena amb una longitud zero (""). Normalment, un valor NUL no √©s el mateix que una cadena buida. En general, el terme NUL s'utilitza per designar un valor no definit, un valor desconegut o "encara no s'ha introdu√Įt cap valor".

Els sistemes de bases de dades varien i pot ser que gestionen els valors NUL de formes diferents. Consulteu la documentació de la base de dades que utilitzeu.

Proposta de filtre

Mentre dissenyeu el formulari, podeu definir la propietat "Proposta de filtre" per a cada quadre de text a la pestanya Dades del diàleg de Propietats corresponent. En cerques posteriors amb el mode de filtre, podeu fer una selecció a partir de tota la informació que contenen estos camps. El contingut del camp es pot seleccionar utilitzant la funció de compleció automàtica. Tingueu en compte, però, que esta funció requereix més espai de temps i de memòria, especialment quan s'utilitza en bases de dades grans, i per tant s'ha d'utilitzar de manera adequada.

Tipus de contingut de la llista

Determina les dades que han d'omplir les llistes en els quadres de llista i els quadres combinats.

Amb l'opci√≥ "Llista de valors" apareixen al control totes les entrades introdu√Įdes al camp Llista les entrades de la pestanya General. Per als formularis de bases de dades, podeu utilitzar valors de refer√®ncia (vegeu la secci√≥ Refer√®ncies que utilitzen llistes de valors).

Si el contingut del control es llig a partir d'una base de dades, podeu determinar el tipus de font de dades amb les altres opcions. Per exemple, podeu triar entre taules i consultes.

Valor de referència (activat)

Podeu assignar un valor de refer√®ncia als botons d'opci√≥ i les caselles de selecci√≥. El valor de refer√®ncia s'enviar√† a un servidor quan envieu el formulari web. Amb els formularis de bases de dades, el valor introdu√Įt ac√≠ s'escriur√† a la base de dades assignada al camp de control.

Valors de referència per als formularis web

Els valors de refer√®ncia s√≥n √ļtils si dissenyeu un formulari web i la informaci√≥ de l'estat del control s'ha d'enviar a un servidor. Si l'usuari fa clic al control, s'envia al servidor el valor de refer√®ncia corresponent.

Per exemple, si teniu dos camps de control per a les opcions "femení" i "masculí" i assigneu un valor de referència 1 al camp "femení" i el valor 2 al camp "masculí", s'envia el valor 1 si un usuari fa clic al camp "femení" i s'envia el valor 2 si es fa clic al camp "masculí".

Valors de referència per als formularis de bases de dades

Per als formularis de bases de dades, també podeu caracteritzar l'estat d'una opció o d'una casella de selecció mitjançant un valor de referència, emmagatzemant-lo a la base de dades. Si teniu un conjunt de tres opcions, per exemple "en curs", "finalitzat" i "reenviament" amb els valors de referència corresponents, "Per Fer", "D'acord" i "RE", estos valors de referència apareixeran la base de dades si es fa clic a l'opció corresponent.

Valor de referència (desactivat)

Les caselles de selecci√≥ i els botons d'opci√≥ dels fulls de c√†lcul poden estar vinculats a cel¬∑les del document actual. Si el control est√† activat, el valor que introdu√Įu al valor de refer√®ncia (activat) es copiar√† a la cel¬∑la. Si el control est√† desactivat, el valor del valor de refer√®ncia (desactivat) es copiar√† a la cel¬∑la.