Mostra de les funcions de dibuix

Feu clic per obrir o tancar la barra Dibuix, on podeu afegir formes, línies, text i llegendes al document actual.

Podeu activar i desactivar la barra d'eines Dibuix dels documents del Writer i el Calc utilitzant una icona que apareix a la barra d'eines Estàndard.

Icona

Mostra de les funcions de dibuix

Icona de consell

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Selecció

Icona

Permet seleccionar objectes al document actual. Per seleccionar un objecte, feu-hi clic amb la fletxa. Per seleccionar m√©s d'un objecte, arrossegueu un marc de selecci√≥ al voltant dels objectes. Per afegir un objecte a una selecci√≥, premeu la tecla de maj√ļscules i feu clic a l'objecte.

Línia

Icona

Dibuixa una l√≠nia recta all√† on l'arrossegueu del document. Per reduir la l√≠nia a 45 graus, premeu la tecla de maj√ļscules mentre arrossegueu.

Icona de consell

Per introduir text a una línia, feu doble clic a la línia i escriviu o enganxeu el text. La direcció del text correspon a la direcció cap on s'ha arrossegat per dibuixar la línia. Per amagar la línia, seleccioneu Invisible al quadre Estil de la línia de la barra Propietats de l'objecte de dibuix.


Rectangle

Icona

Dibuixa un rectangle all√† on l'arrossegueu del document actual. Per dibuixar un quadrat, premeu la tecla de maj√ļscules mentre arrossegueu. Feu clic all√† on vulgueu posar un angle del rectangle, i arrossegueu el rectangle fins que obtingueu la mida que vulgueu.

El·lipse

Icona

Dibuixa una el¬∑lipse all√† on l'arrossegueu del document actual. Feu clic all√† on vulgueu dibuixar l'el¬∑lipse i arrossegueu fins a obtindre la mida que vulgueu. Per dibuixar un cercle, premeu la tecla de maj√ļscules mentre arrossegueu l'el¬∑lipse.

Polígon

Icona

Dibuixa una línia composta d'una sèrie de segments de línies rectes. Arrossegueu la forma per dibuixar un segment de línia i feu clic per definir el punt final d'este segment. Després arrossegueu per dibuixar un segment de línia nou. Feu doble clic per acabar de dibuixar la línia. Per crear una forma tancada, feu doble clic al punt d'inici de la línia.

Premeu la tecla de maj√ļscules mentre dibuixeu un pol√≠gon per col¬∑locar punts nous a 45 graus.

El mode Edita els punts vos permet modificar interactivament els punts individuals del polígon.

Corba

Icona

Dibuixa una corba de Bézier suau. Feu clic allà on vulgueu que comence la corba, deixeu anar la busca, moveu la busca allà on vulgueu que la corba acabe i feu clic. Moveu la busca i feu clic de nou per afegir un segment de línia recta a la corba. Feu doble clic per acabar de dibuixar la corba. Per crear una forma tancada, feu doble clic al punt d'inici de la corba. L'arc de la corba ve determinat per la distància que arrossegueu l'arc.

Línia de forma lliure

Icona

Dibuixa una forma lliure allà on l'arrossegueu del document actual. Per acabar la línia, deixeu anar el botó del ratolí. Per dibuixar una forma tancada, deixeu anar el botó del ratolí a prop del punt d'inici de la línia.

Arc

Icona

Dibuixa un arc al document actual. Per dibuixar un arc, arrossegueu una el¬∑lipse fins obtindre la mida que vulgueu, i tot seguit feu clic per definir el punt d'inici de l'arc. Moveu la busca all√† on vulgueu posar el punt final i feu clic. No cal que feu clic a l'el¬∑lipse. Per dibuixar un arc que es basi en un cercle, premeu la tecla de maj√ļscules mentre arrossegueu l'objecte.

Diagrama de sectors el·líptic

Icona

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'una el¬∑lipse i dues l√≠nies de radi al document actual. Per dibuixar un diagrama de sectors el¬∑l√≠ptic, arrossegueu una el¬∑lipse fins que obtingueu la mida que vulgueu, i feu clic per definir la primera l√≠nia del radi. Moveu la busca all√† on vulgueu posar el segon radi i feu clic. No cal que feu clic a l'el¬∑lipse. Per dibuixar un diagrama de sectors circular, premeu la tecla de maj√ļscules mentre arrossegueu l'objecte.

Segment del cercle

Icona

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'un cercle i una línia de diàmetre al document actual. Per dibuixar un segment de cercle, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu, i tot seguit feu clic per definir el punt d'inici de la línia de diàmetre. Moveu la busca fins al punt on vulgueu situar el punt final de la línia de diàmetre i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per dibuixar un segment el·líptic, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Quadre de text

Icona

Dibuixa un quadre de text amb direcció del text horitzontal allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu un quadre de text fins que obtingueu la mida que vulgueu en qualsevol lloc del document i escriviu o enganxeu el text. Gireu el quadre de text per obtindre el text girat.

Animació de text

Icona

Insereix text animat amb direcció de text horitzontal al document actual.

Llegendes

Icona

Dibuixa una línia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcció de text horitzontal allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular per una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle més gran quan la busca es transformi en una mà.

Formes bàsiques

Obri la barra d'eines Formes bàsiques que podeu utilitzar per inserir gràfics al document.

Icona

Formes bàsiques

Formes de símbol

Obri la barra d'eines Formes de símbol, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Formes de símbol

Fletxes de bloc

Obri la barra d'eines Fletxes de bloc, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Fletxes de bloc

Diagrames de flux

Obri la barra d'eines Diagrames de flux, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Diagrames de flux

Llegendes

Obri la barra d'eines Llegendes, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Llegendes

Estrelles i tires

Obri la barra d'eines Estrelles i tires, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Estrelles

Punts

Permet editar punts del dibuix.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icona

Galeria Fontwork

Des d'un fitxer

Inserts an image into the current document .

Icona

Imatge

Extrusió activada/desactivada

Habilita o inhabilita els efectes 3D per als objectes seleccionats.

Compatibilitat amb les lleng√ľes asi√†tiques

Nom√©s es pot accedir a estes ordes despr√©s d'habilitar la compatibilitat amb lleng√ľes asi√†tiques a - Configuraci√≥ de la llengua - Lleng√ľes.

Llegendes verticals

Icona

Dibuixa una l√≠nia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcci√≥ de text vertical all√† on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular a una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle m√©s gran quan la busca es transformi en una m√†. Aix√≤ nom√©s √©s possible quan l'habilitaci√≥ de lleng√ľes asi√†tiques est√† activada.

Text vertical

Icona

Dibuixa un quadre de text amb direcci√≥ de text horitzontal quan feu clic o l'arrossegueu al document actual. Feu clic a qualsevol lloc del document i escriviu o enganxeu el text. Tamb√© podeu moure el cursor all√† on vulgueu afegir el text, arrossegar un quadre de text i escriure o enganxar el text. Aix√≤ nom√©s √©s possible quan l'habilitaci√≥ de lleng√ľes asi√†tiques est√† activada.