Seleccioneu un certificat

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Propietats ▸ General, feu clic al botó Signatura digital, llavors feu clic al botó Afig


Quant a les signatures digitals

Llista

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Mostra el certificat

Obri el diàleg Mostra el certificat, que vos permet examinar el certificat seleccionat.

Descripció

Type a purpose for the signature.