Verificació ortogràfica

Permet verificar l'ortografia de manera manual.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Spelling.