Esdeveniments

Permet assignar macros a esdeveniments del programa. La macro assignada s'executarà automàticament cada vegada que es produïsca l'esdeveniment seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Customize - Events tab.


Guarda a

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

Icona de nota

Si guardeu una macro amb un document, només la podreu executar quan este document estiga obert.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Assigna la macro

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Suprimeix la macro

Deletes the macro assignment for the selected event.