Teclat

Assigna o edita les tecles de drecera per a les ordes del LibreOffice o per a les macros del LibreOffice Basic.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


Podeu assignar o editar tecles de drecera per a l'aplicació actual o per a totes les aplicacions del LibreOffice.

Icona de nota

Procureu no assignar tecles de drecera que ja utilitze el vostre sistema operatiu.


LibreOffice

Mostra les tecles de drecera comunes per a totes les aplicacions del LibreOffice.

Mostra les tecles de drecera per a l'aplicació actual del LibreOffice.

Tecles de drecera

Llista les tecles de drecera i les seues ordes associades. Per assignar o modificar la tecla de drecera per a l'orde seleccionada a la llista Funció, feu clic a una drecera d'esta llista i, a continuació, a Modifica.

Funcions

Llista les categories de funció i les funcions del LibreOffice a les quals podeu assignar tecles de drecera.

Categoria

Llista les categories de funció disponibles. Per assignar dreceres als estils, obriu la categoria "Estils".

Funció

Seleccioneu la funció a la qual vulgueu assignar una tecla de drecera, feu clic a una combinació de tecles de la llista Tecles de drecera i, finalment, feu clic a Modifica. Si la funció seleccionada ja disposa d'una tecla de drecera, esta es mostrarà a la llista Tecles.

Tecles

Mostra les tecles de drecera associades a la funció seleccionada.

Modifica

Assigna la combinació de tecles seleccionada a la llista Tecles de drecera a l'orde seleccionada a la llista Funció.

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense demanar confirmació.

Carrega

Reemplaça la configuració de la tecla de drecera amb una altra configuració guardada anteriorment.

Guarda

Guarda la configuració actual per a la tecla de drecera per tal que la pugueu carregar més avant.

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors per defecte.