Macro

Obri un diàleg que vos permet organitzar les macros.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Nom de la macro

Mostra el nom de la macro seleccionada. Per crear o per canviar el nom d'una macro, introduïu un nom ací.

Macro des de / Guarda la macro a

Llista les biblioteques i els mòduls on podeu obrir o guardar les vostres macros. Per guardar una macro amb un document en concret, obriu el document i, a continuació, obriu este diàleg.

Executa / Guarda

Executa o guarda la macro actual.

Assigna

Obri el diàleg Personalitza, que vos permet assignar la macro seleccionada a una orde de menú, una barra d'eines o un esdeveniment.

Edita

Inicia l'editor del LibreOffice Basic i obri la macro o el diàleg seleccionats per editar-los.

Nou / Suprimeix

Crea una macro o suprimeix la macro seleccionada.

Per crear una macro nova, seleccioneu el mòdul "Standard" a la llista Macro des de i, a continuació, feu clic a Nou.

Per suprimir una macro seleccioneu-la i feu clic a Suprimeix.

Biblioteca nova

Guarda la macro gravada en una biblioteca nova.

Mòdul nou

Guarda la macro gravada en un mòdul nou.

Organitzador

Obri el diàleg Organitzador de macros, que vos permet afegir, editar o suprimir mòduls, diàlegs i biblioteques de macros.

Pestanyes Mòduls i Diàlegs

Vos permet gestionar mòduls o quadres de diàleg.

Mòdul / Diàleg

Llista les macros i els diàlegs existents.

Edita

Obri la macro o el diàleg seleccionats per editar-los.

Tanca

Tanca el diàleg i guarda tots els canvis.

Nou

Obri l'editor i crea un mòdul nou.

Nou

Obri l'editor i crea un diàleg nou.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Pestanya Biblioteques

Vos permet gestionar les biblioteques de macros per a l'aplicació actual i per als documents que tingueu oberts.

Ubicació

Seleccioneu l'aplicació o el document que continga les biblioteques de macros que vulgueu organitzar.

Biblioteca

Llista les biblioteques de macros existents per a l'aplicació actual i els documents que tingueu oberts.

Edita

Obri l'editor del LibreOffice Basic perquè pugueu modificar la biblioteca seleccionada.

Tanca

Tanca el diàleg i guarda tots els canvis.

Contrasenya

Permet assignar o editar la contrasenya per a la biblioteca seleccionada.

Nou

Crea una biblioteca nova.

Nom

Introduïu un nom per a la biblioteca nova o el mòdul nou.

Importa

Cerqueu la biblioteca del LibreOffice Basic que vulgueu afegir a la llista actual i, a continuació, feu clic a Obri.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Scripts

Per obrir el quadre de diàleg Macros BeanShell, trieu Eines - Macros - Organitza les macros - BeanShell. Per obrir el quadre de diàleg JavaScript, trieu Eines - Macros - Organitza les macros - JavaScript.

Exporta

Obri un diàleg que vos permet exportar la biblioteca seleccionada com a extensió o com a biblioteca del Basic.

Macros

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Executa

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Crea

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Introduïu un nom per a l'script.

Edita

Opens the default script editor for your operating system.

Canvia el nom

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

Suprimeix

Prompts you to delete the selected script.

El diàleg Selector de macros conté dos quadres de llista anomenats Biblioteca i Nom de la macro.

Biblioteca

Seleccioneu una macro o un script d'"user", "share" o un document obert. Per visualitzar els continguts d'una biblioteca, feu doble clic a una entrada de la llista.

Nom de la macro

Feu clic a un script i, a continuació, a un botó d'orde.