Opcions

Permet definir les opcions de formatació per a les llistes numerades o amb pics. Si ho voleu, podeu aplicar formatació individual per a cada nivell de la llista jeràrquica.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Pics i numeració. Obriu la pestanya Opcions


Format

Seleccioneu el nivell o els nivells que vulgueu modificar i, a continuació, indiqueu la formatació que vulgueu utilitzar.

Nivell

Seleccioneu el nivell o els nivells per als quals vulgueu definir les opcions de formatació. El nivell seleccionat apareixerà realçat a la previsualització.

Numeració

Seleccioneu un estil de numeració per als nivells seleccionats.

Selecció

Descripció

1, 2, 3...

Xifres aràbigues

A, B, C...

Lletres majúscules

a, b, c...

Lletres minúscules

I, II, III...

Xifres romanes (majúscula)

i, ii, iii...

Xifres romanes (minúscules)

A,... AA,... AAA,...

Numeració alfabètica amb lletres majúscules

a,... aa,... aaa,...

Numeració alfabètica amb lletres minúscules

Pic

Afig un pic al principi d'una línia. Seleccioneu esta opció i feu clic al botó Caràcter per triar un estil de pic.

Imatge

Mostra una imatge per al pic. Seleccioneu esta opció i, a continuació, feu clic a Selecciona per buscar el fitxer d'imatge que vulgueu utilitzar. La imatge s'incrusta al document.

Gràfics enllaçats

Mostra una imatge per al pic. Seleccioneu esta opció i, a continuació, feu clic a Selecciona per buscar el fitxer d'imatge que vulgueu utilitzar. La imatge s'insereix com un enllaç al fitxer d'imatge.

Cap

No aplica un estil de numeració.


La disponibilitat dels camps següents dependrà de l'estil que hàgeu seleccionat en el quadre Numeració.

Abans

Introduïu un caràcter o el text que vulgueu que es mostre davant del número a la llista.

Després

Introduïu un caràcter o el text que vulgueu que es mostre darrere del número a la llista. Per exemple, si voleu crear una llista numerada que utilitze l'estil "1.)", haureu d'introduir ".)" en este quadre.

Inicia a

Introduïu un nou número inicial per al nivell actual.

Caràcter

Obri el diàleg Caràcters especials, que vos permet seleccionar un símbol per als pics.

Opcions per als gràfics:

Selecciona...

Seleccioneu o cerqueu el fitxer gràfic que vulgueu utilitzar com a pic.

Amplària

Introduïu una amplària per al gràfic.

Alçària

Introduïu una alçària per al gràfic.

Conserva la relació

Manté les proporcions per a la mida del gràfic.

Alineació

Seleccioneu l'opció d'alineació per al gràfic.