Opcions

Seleccioneu les opcions per a la correcció automàtica en teclejar i, a continuació, premeu D'acord.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Utilitza la taula de reemplaçament

Si introdu√Įu una combinaci√≥ de lletres que coincidisca amb una drecera de la taula de reempla√ßament, la combinaci√≥ de lletres es reempla√ßar√† pel text de reempla√ßament.

Corregeix DUes MAj√ļscules al COmen√ßament de PAraula

Si introdu√Įu dues lletres maj√ļscules al principi d'una paraula, la segona lletra maj√ļscula es reempla√ßar√† autom√†ticament per la min√ļscula que correspongui.

Converteix en maj√ļscula la primera lletra de cada frase.

Converteix en maj√ļscula la primera lletra de cada frase.

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Icona de nota

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Reconeix els URL

Crea autom√†ticament un enlla√ß quan introdu√Įu un URL.

Reemplaça els guions

Reempla√ßa un o dos guionets amb un gui√≥ llarg (vegeu la taula seg√ľent).

El text es reempla√ßar√† despr√©s d'introduir un espai final en blanc (espai, tabulador o retorn). A la taula seg√ľent, les lletres A i B representen text format per lletres de l'A a la z o per d√≠gits del 0 al 9.

Text que introdu√Įu:

Resultat que obteniu:

A - B (A, espai, menys, espai, B)

A ‚Äď B (A, espai, gui√≥ curt, espai, B)

A -- B (A, espai, menys, menys, espai, B)

A ‚Äď B (A, espai, gui√≥ curt, espai, B)

A--B (A, menys, menys, B)

A‚ÄĒB (A, gui√≥ llarg, B)
(vegeu la nota que hi ha a continuació de la taula)

A-B (A, menys, B)

A-B (sense canvis)

A -B (A, espai, menys, B)

A -B (sense canvis)

A --B (A, espai, menys, menys, B)

A ‚ÄďB (A, espai, gui√≥ curt, B)


Icona de nota

Si els guionets s√≥n entre d√≠gits, o el text t√© l'atribut de llengua hongar√©s o fin√©s, aleshores els dos guionets de la seq√ľ√®ncia A--B es reempla√ßaran per un gui√≥ curt, i no per un gui√≥ llarg.


Ignora els espais dobles

Reemplaça dos o més espais consecutius per un sol espai.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Resets modified values back to the tab page previous values.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Guarda tots els canvis i tanca el diàleg.