Distribució

Distribueix de manera equitativa tres o més objectes seleccionats al llarg de l'eix horitzontal o de l'eix vertical. També podeu distribuir de manera equitativa l'espaiat entre objectes.

Per accedir a esta orde...

Trieu Modifica - Distribució (LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual - trieu Distribució (LibreOffice Impress)


Els objectes es distribueixen respecte dels objectes més externs de la selecció.

Horitzontal

Permet indicar la distribució horitzontal per als objectes seleccionats.

Cap

Els objectes no es distribueixen horitzontalment.

Esquerra

Distribueix els objectes seleccionats de manera que les seues vores esquerres queden espaiades de manera equitativa.

Centre

Distribueix els objectes seleccionats de manera que els seus centres horitzontals queden espaiats de manera equitativa.

Espaiat

Distribueix els objectes seleccionats horitzontalment, per tal d'espaiar-los de manera equitativa.

Dreta

Distribueix els objectes seleccionats de manera que les seues vores dretes queden espaiades de manera equitativa.

Vertical

Permet indicar la distribució vertical per als objectes seleccionats.

Cap

Els objectes no es distribueixen verticalment.

Superior

Distribueix els objectes seleccionats de manera que les seues vores superiors queden espaiades de manera equitativa.

Centre

Distribueix els objectes seleccionats de manera que els seus centres verticals queden espaiats de manera equitativa.

Espaiat

Distribueix verticalment els objectes seleccionats per tal que queden espaiats de manera equitativa.

Inferior

Distribueix els objectes seleccionats de manera que les seues vores inferiors queden espaiades de manera equitativa.