Amplària de la columna

Canvia l'amplària de la columna actual o de les columnes seleccionades.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Columna - Amplària

Obriu el menú contextual d'una capçalera de columna en una taula d'una base de dades oberta - trieu Amplària de la columna


També podeu canviar l'amplària d'una columna arrossegant-ne la línia divisòria del costat de la capçalera.

Amplària

Introduïu l'amplària de columna que vulgueu utilitzar.

Ajusta automàticament l'amplària de la columna segons el tipus de lletra actual.