Treu-ho del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals. Si vos trobeu en un grup incrustat, només es tancarà este subgrup.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Agrupa - Treu-ho del grup (documents de text, fulls de càlcul)

Trieu Modifica - Treu-ho del grup (documents de dibuix)

Obriu el menú contextual - trieu Treu-ho del grup

Icona

Treu-ho del grup