Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Agrupa

Obriu el menĂș contextual - trieu Agrupa


Treball amb grups

Per editar els objectes individuals d'un grup, seleccioneu este grup, feu-hi clic amb el botĂł dret i trieu

Quan editeu un grup, els objectes que no formin part d'este grup s'esvairan.

Utilitzeu les tecles Tab i Maj+Tab per moure-vos cap avant i cap arrere a través dels objectes d'un grup.

Per eixir d'un grup, feu-hi clic amb el botĂł dret i trieu

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Inclou-ho al grup

Obri el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir esta orde per a cada subgrup.

Treu-ho del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals.