Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'orde d'apilament, de manera que quede davant de la resta d'objectes.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Organitza - Porta al davant (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Trieu Modifica - Organitza - Porta al davant (LibreOffice Draw)

Maj++signe de més (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual - trieu Organitza - Porta al davant (LibreOffice Impress)

Icona

Porta al davant