Línia

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Línia (a l'Impress o al Draw)

Trieu Format - Objecte - Línia (al Writer)

Trieu Format - Gràfic - Línia (al Calc)

A la barra Línia i emplenament, feu clic a

Icona

Línia


Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Estils de línia

Editeu o creeu estils de línia amb traços o punts.

Estils de fletxa

Editeu o creeu estils de fletxa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.