Justificada

Alinea els paràgrafs seleccionats amb els marges de pàgina esquerre i dret. Podeu indicar les opcions d'alineació per a l'última línia d'un paràgraf; per fer-ho, trieu Format - Paràgraf - Alineació.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Alineació - Justificat (funcions de dibuix)

Obriu el menú contextual - trieu Alineació - Justificat

Icona

Justificat