Centrada

Centra els paràgrafs seleccionats a la pàgina.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Alineació - Centrada (funcions de dibuix)

Obriu el menú contextual - trieu Alineació - Centrada

Icona