Alineació (objectes)

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Icona de nota

Si un dels objectes seleccionats està ancorat com a caràcter, algunes de les opcions d'alineació no funcionen.


Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Alineació (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Trieu Modifica - Alineació (LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual - trieu Alineació (els objectes seleccionats) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Icona de nota

No tots els tipus d'objectes es poden seleccionar junts. No tots els mòduls (Writer, Calc, Impress, Draw) admeten tots els tipus d'alineació.


Alinea a l'esquerra

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Centra horitzontalment

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Alinea a la dreta

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Alinea a la part superior

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Alinea al centre vertical

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Alinea a la part inferior

Alinea verticalment la vora inferior dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora inferior amb el marge inferior de la pàgina.