Peu de pàgina

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

També podeu assignar una vora i un emplenament de fons a un peu de pàgina.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Format ▸ Pàgina ▸ Peu de pàgina

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab


Si voleu ampliar un peu de pàgina fins als marges de la pàgina, inseriu un marc al peu.

Peu de pàgina

Definiu les propietats del peu de pàgina.

Activa el peu de pàgina

Adds a footer to the current page style.

El mateix contingut esquerra/dreta

Even and odd pages share the same content.

Mateix contingut a la primera pàgina

First and even/odd pages share the same content.

Marge esquerre

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the footer.

Marge dret

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the right edge of the footer.

Espaiat

Enter the amount of space that you want to maintain between the bottom edge of the document text and the top edge of the footer.

Utilitza l'espaiat dinàmic

Overrides the Spacing setting and allows the footer to expand into the area between the footer and document text.

Alçària

Enter the height you want for the footer.

Ajusta automàticament l'alçària

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Més

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.