Base de dades bibliogràfica

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines - Base de dades bibliogràfica


Icona de nota

Si els camps de la base de dades són només de lectura, assegureu-vos que la vista de font de dades està tancada.


La base de dades bibliogràfica proporcionada conté exemples de registres de llibres.

Utilitzeu la barra d'eines per seleccionar una taula a la base de dades bibliogràfica, buscar-hi registres o bé ordenar els registres mitjançant filtres.

Inserció d'un registre nou

Per crear un registre, feu clic al botó asterisc (*) situat a la part inferior de la vista de la taula. S'afig una línia buida al final de la taula.

Busca i filtratge de registres

Per buscar registres, feu coincidir una paraula clau amb el contingut d'un camp.

Introducció d'una clau de busca

Introduïu l'element que voleu buscar i, tot seguit, premeu la tecla Retorn. Per modificar les opcions de filtratge de la busca, feu un clic llarg a la icona Filtre automàtic i, tot seguit, seleccioneu un altre camp de dades. Podeu utilitzar comodins com ara % o * per reemplaçar qualsevol nombre de caràcters, i _ o ? per reemplaçar un sol caràcter a la busca. Per mostrar tots els registres de la taula, desactiveu esta casella i premeu la tecla Retorn.

Filtre automàtic

Feu un clic llarg per seleccionar el camp de dades que voleu buscar utilitzant el terme que heu introduït en el quadre Clau de busca. Només podeu buscar un camp de dades.

La llista de registres de la taula s'actualitza automàticament per coincidir amb la nova configuració del filtre.

Utilitzeu el Filtre estàndard per refinar les opcions de busca del Filtre automàtic i per combinar-les.

El LibreOffice guarda els paràmetres actuals de filtre per a la propera vegada que obriu este diàleg.

Per a mostrar tots els registres de la taula, feu clic a la icona Reinicialitza el filtre.

Supressió d'un registre

Per suprimir un registre de la taula actual, feu clic amb el botó dret del ratolí a la capçalera de fila del registre i, tot seguit, seleccioneu Suprimeix.

Modificació de la font de dades

Font de dades

Seleccioneu la font de dades per a la base de dades bibliogràfica.

Configuració de les columnes

Permet assignar capçaleres de columna a camps de dades provinents d'una font de dades diferent. Per definir una font de dades diferent per a la bibliografia, feu clic al botó Font de dades a la Barra d'objectes de registres.

Seleccioneu el camp de dades que voleu assignar al Nom de columna actual. Per modificar els camps de dades disponibles, seleccioneu una font de dades diferent per a la bibliografia.