Seguiment de canvis

Enumera les ordes disponibles per fer el seguiment de canvis al fitxer.

Per accedir a esta orde...

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Protegeix els canvis

Evita que un usuari desactive la funció d'gravació de canvis, o que accepti o rebutgi els canvis, llevat que introduïsca una contrasenya.

Mostra

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.