Objecte

Permet editar un objecte seleccionat al fitxer; cal que hàgeu inserit l'objecte mitjançant l'orde Insereix - Objecte.

Per accedir a esta orde...

Trieu Edita ▸ Objecte


Edita

Permet editar un objecte seleccionat al fitxer; cal que hàgeu inserit l'objecte mitjançant l'orde Insereix - Objecte.

Obri

Obri l'objecte OLE seleccionat amb el programa amb el qual s'ha creat.