Format del text (busca)

Finds specific text formatting features, such as font types, font effects, and text flow characteristics.

Per accedir a esta orde...

Trieu el botó Edita ▸ Busca i reemplaça ▸ Format


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

Icona de nota

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

Utilitzeu Format del text (busca) o Format del text (reemplaça) per definir els criteris de busca de formatació. Estos diàlegs contenen les pestanyes següents:

Efectes dels tipus de lletra

Indiqueu els efectes dels tipus de lletra que voleu utilitzar.

Sagnats i espaiat

Defineix les opcions de sagnat i d'espaiat per al paràgraf.

Alineació

Defineix l'alineació del paràgraf en relació amb els marges de la pàgina.

Flux de text

Especifiqueu les opcions de partició de mots i paginació.

Fons

Definiu el color o el gràfic de fons.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Indica la posició, l'escala, el gir i l'espaiat dels caràcters.

Disposició asiàtica

Defineix les opcions de línies dobles per a les llengües asiàtiques. Seleccioneu els caràcters al text i, tot seguit, trieu esta orde.

Tipografia asiàtica

Definiu les opcions tipogràfiques per a les cel·les o els paràgrafs dels fitxers en llengües asiàtiques. Per habilitar les llengües asiàtiques, trieu Configuració de la llengua - Llengües del quadre de diàleg Opcions i, tot seguit, activeu la casella de selecció Habilitat per a llengües asiàtiques. Les opcions de tipografia asiàtica s'ignoren als documents HTML.