Atributs

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you search for the Font attribute, all instances of text that do not use the default font are found. All text that has a directly coded font attribute, and all text where a style switches the font attribute, are found.

Busca d'atributs

Opcions

Select the attributes that you want to search for.

Alineació

Busca l'atribut Alineació (a l'esquerra, a la dreta, centrada, justificada).

Alineació vertical del text

Busca l'atribut Alineació vertical del text.

Color del tipus de lletra

Busca qualsevol repetició en la qual s'haja modificat el color del tipus de lletra per defecte.

Conforme al registre

Busca l'atribut Conforme al registre.

Divideix el paràgraf

Busca l'atribut No dividisques el paràgraf.

Efectes

Busca els car√†cters que utilitzen els atributs Maj√ļscules, Min√ļscules, Versaletes i T√≠tol.

Escala

Busca l'atribut Escala.

Espaiat

Busca l'atribut Espaiat (superior, inferior).

Esquema

Busca l'atribut Contorn.

Estil de la pàgina

Busca l'atribut Salt amb estil de pàgina.

Fons del caràcter

Busca caràcters que utilitzen l'atribut Fons.

Gir

Busca l'atribut Gir.

Interlineat

Busca l'atribut Interlineat (simple, 1,5 línies, doble, proporcional, mínim).

Interlletratge

Busca els atributs Espaiat (estàndard, ampliat, condensat) i l'interlletratge parell.

Llengua

Busca l'atribut Llengua (per a l'ortografia).

Línies vídues

Busca l'atribut Control de línies vídues.

Línies òrfenes

Busca l'atribut Control de línies òrfenes.

Mantén els paràgrafs junts

Busca l'atribut Mantén els paràgrafs junts.

Mida de la lletra

Busca l'atribut Mida de la lletra/Alçària de la lletra.

Ombrejat

Busca l'atribut Ombrejat.

Paraules individuals

Busca les paraules que utilitzen l'atribut de subratllat o l'atribut de ratllat.

Parpelleig

Busca els caràcters que utilitzen l'atribut Parpelleig.

Partició de mots

Busca l'atribut Partició de mots.

Pes de la lletra

Busca l'atribut Negreta o Negreta cursiva.

Posició

Busca els caràcters que utilitzen els atributs Normal, Superíndex o Subíndex.

Posició de la lletra

Busca l'atribut Cursiva o Negreta cursiva.

Ratllat

Busca caràcters que utilitzen l'atribut Ratllat (simple o doble).

Relleu

Busca l'atribut Relleu.

Sagnat

Busca l'atribut Sagnat (davant del text, després del text, primera línia).

Subratllat

Busca els caràcters que utilitzen l'atribut Subratllat (simple, doble o puntejat).

Tabuladors

Busca els paràgrafs que utilitzen un conjunt de tabuladors addicional.

Tipus de lletra

Busca qualsevol repetició en què s'haja modificat el tipus de lletra per defecte.