Busca i reemplaça

Finds or replaces text or formats in the current document.

Per accedir a esta orde...

Trieu Edita ▸ Busca i reemplaça

+H

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Busca i reemplaça


Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Replace

Introduïu el text de reemplaçament, o seleccioneu un text o un estil de reemplaçament recent de la llista.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Reemplaça

Reemplaça el text o el format seleccionat que heu buscat i, tot seguit, busca la repetició següent.

Reemplaça-ho tot

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

Busca per similitud

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Coincideix amb l'amplària del caràcter (només si s'han habilitat les llengües asiàtiques)

Distingeix les formes de caràcters de mitja amplària i d'amplària completa.

Semblança fonètica (japonés) (només si s'han habilitat les llengües asiàtiques)

Permet indicar les opcions de busca per a notacions semblants utilitzades en un text en japonés. Activeu esta casella de selecció i feu clic al botó ... per indicar les opcions de busca.

Opcions de busca per al japonés

Tanca

Tanca el diàleg i guarda tots els canvis.

Icona de consell

Encara que tanqueu el diàleg Busca i reemplaça, podeu seguir fent una busca amb els últims criteris de busca que heu introduït. Per fer-ho, premeu Maj++F.