Versions

Guarda diverses versions del document actual al mateix fitxer i les organitza. També podeu obrir versions anteriors, suprimir-les i comparar-les.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Versions


Icona d'avís

Si guardeu una còpia d'un fitxer que conté informació de la versió (mitjançant Fitxer ▸ Anomena i guarda), la informació de la versió no es desarà amb el fitxer.


Versions noves

Definiu les opcions per al desament d'una nova versió del document.

Guarda una versió nova

Guarda l'estat actual del document com a versió nova. Si voleu, també podeu introduir comentaris al diàleg Escriu un comentari sobre la versió abans de guardar la versió nova.

Escriu un comentari sobre la versió

Introduïu ací un comentari quan guardeu una nova versió. Si heu fet clic a Mostra per obrir este diàleg, no podreu editar el comentari.

Guarda una versió sempre en tancar

Si heu fet canvis al document, el LibreOffice en guarda automàticament una nova versió quan el tanqueu.

Si guardeu el document manualment, no el canvieu després de guardar-lo i, a continuació, el tanqueu, no se'n crearà cap versió nova.

Versions existents

Enumera les versions existents del document actual, la data i l'hora de creació, l'autor i els comentaris que hi estan associats.

Tanca

Tanca el diàleg i guarda tots els canvis.

Obri

Obri la versió seleccionada en una finestra en mode només de lectura.

Mostra

Mostra tot el comentari de la versió seleccionada.

Suprimeix

Suprimeix la versió seleccionada.

Compara

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.