Open Template

Obri un diàleg on podeu seleccionar una plantilla per editar-la.

Per accedir a esta orde...

Select File - Templates - Open Template