Assignació de la llibreta d'adreces

Editeu les assignacions de camps i la font de dades de la llibreta d'adreces.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines - Font de la llibreta d'adreces


Font de la llibreta d'adreces

Definiu la font de dades i la taula de dades de la llibreta d'adreces.

Font de dades

Seleccioneu la font de dades per a la llibreta d'adreces.

Taula

Seleccioneu la taula de dades per a la llibreta d'adreces.

Configura

Afig una nova font de dades a la Font de la llibreta d'adreces.list.

Assignació de camp

Definiu l'assignació de camps de la llibreta d'adreces.

(Nom del camp)

Seleccioneu el camp a la taula de dades que correspon a l'entrada de la llibreta d'adreces.