Estadístiques

Displays statistics for the current file.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Propietats ▸ Estadístiques


Pàgines:

Nombre de pàgines que conté el fitxer.

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.