Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Obri

+O

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Obri un fitxer


The following sections describe the LibreOffice Open dialog box. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Icona de nota

If the file that you want to open contains Styles, special rules apply.


Connecta al servidor

Obri un quadre de diàleg on podeu configurar una connexió amb diversos tipus de servidors, inclosos WebDAV, FTP, SSH, Windows Share i CMIS.

Up One Level

Move up one folder in the folder hierarchy. Long-click to see the higher level folders.

Icona

Un nivell cap amunt

Create New Folder

Creates a new folder.

Icona

Creació d'una carpeta nova

Àrea de llocs

Mostra els llocs «preferits», és a dir, les dreceres per accedir a ubicacions locals o remotes.

Display area

Displays the files and folders in the folder that you are in. To open a file, select the file, and then click Open.

Icona de consell

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Nom del fitxer

Introduïu el nom o el camí del fitxer. També podeu introduir un URL que comence pel nom de protocol ftp, http o https.

Podeu utilitzar comodins en el quadre Nom de fitxer per a filtrar la llista de fitxers que es mostra.

  1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

  2. Utilitzeu la tecla fletxa avall per desplaçar-vos per la resta de fitxers i directoris. Utilitzeu la tecla fletxa dreta per mostrar també un subdirectori en el camp URL, en cas que n'hi haja. La compleció automàtica ràpida està disponible si premeu la tecla de final després d'introduir part de l'URL. Quan trobeu el document o el directori que voleu, premeu Retorn.

Versió

Si hi ha diverses versions del fitxer seleccionat, seleccioneu la versió que vulgueu obrir. Podeu guardar diferents versions d'un document i gestionar-les triant Fitxer ▸ Versions. Les diferents versions d'un document s'obren en mode només de lectura.

Tipus de fitxer

Seleccioneu el tipus de fitxer que voleu obrir, o seleccioneu Tots els fitxers (*) per a mostrar tots els fitxers de la carpeta.

Obri

Obri els documents seleccionats.

Insereix

Si heu obert el diàleg mitjançant Insereix ▸ Fitxer, el botó Obri es reemplaça pel botó Insereix. Insereix el fitxer seleccionat a la posició del cursor en el document actual.

Només lectura

Obri el fitxer en mode només de lectura.

Obertura de documents amb plantilles

El LibreOffice reconeix les plantilles ubicades en qualsevol de les carpetes següents:

Icona de nota

When you use File - Templates - Save as Template to save a template, the template will be stored in your user template folder. When you open a document that is based on such a template, the document will be checked for a changed template as described below. The template is associated with the document, it may be called a "sticky template".


Icona de nota

Si utilitzeu Fitxer ▸ Anomena i guarda i seleccioneu un filtre de plantilla per guardar una plantilla en alguna carpeta que no siga a la llista, no es comprovaran els documents basats en esta plantilla.


When you open a document that was created from a "sticky template" (as defined above), LibreOffice checks to see if the template has been modified since the document was last opened. If the template was changed a dialog is shown where you can select which styles to apply to the document.

To apply the new styles from the template to the document, click Update Styles.

To retain the styles that are currently used in the document, click Keep Old Styles.

If a document was created using a template that cannot be found a dialog is shown that asks you how to proceed next time the document is opened.

To break the link between the document and the missing template, click No, otherwise LibreOffice will look for the template the next time you open the document.