Opcions

Defineix més opcions per a les etiquetes o targetes de visita, inclosos els paràmetres de la sincronització del text i de la impressora.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Fitxer â–¸ Nou â–¸ Etiquetes â–¸ Opcions

Trieu la pestanya Fitxer â–¸ Nou â–¸ Targetes de visita â–¸ Opcions


Tota la pĂ gina

Creates a full page of labels or business cards.

Etiqueta Ăşnica

Prints a single label or business card on a page.

Columna

IntroduĂŻu el nombre d'etiquetes o de targetes de visita que voleu inserir en una lĂ­nia de la pĂ gina.

Fila

IntroduĂŻu el nombre de files d'etiquetes o de targetes de visita que voleu inserir a la pĂ gina.

Sincronitza els continguts

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Sincronitza les etiquetes

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Copia el contingut de l'etiqueta o de la targeta de visita situades a la part superior esquerra a les altres etiquetes o targetes de visita de la pĂ gina.

Impressora

Mostra el nom de la impressora seleccionada.

ConfiguraciĂł

Obri el diĂ leg ConfiguraciĂł de la impressora.