Botons utilitzats de manera freqüent

Cancel·la

Si feu clic a Cancel·la es tancarà el diàleg sense guardar els canvis fets.

Finalitza

Aplica tots els canvis i tanca l'auxiliar.

Barres d'eines

Si feu clic a la fletxa que apareix al costat d'algunes icones s'obrirà una barra d'eines. Per moure una barra d'eines, arrossegueu la barra de títol. En el moment de deixar anar el botó del ratolí, la barra d'eines es manté a la nova posició. Arrossegueu la barra de títol a una altra posició o arrossegueu-la a una vora de la finestra, on la barra d'eines s'acoblarà. Tanqueu una barra d'eines fent clic a la icona de tancar la finestra. Feu la barra d'eines visible una altra vegada triant Visualitza - Barres d'eines - (nom de la barra d'eines).

Botó de selecció de valors

  1. En els controls de formulari, un botó de selecció de valors és una propietat d'un camp numèric, de moneda, de data o d'hora. Si la propietat "Botó de selecció de valors" està habilitada, el camp mostra un parell de símbols amb fletxes que apunten en sentits oposats, ja siga verticalment o horitzontal.

  2. A l'entorn de desenvolupament integrat del Basic, un botó de selecció de valors és un camp numèric amb dos símbols de fletxa.

Podeu teclejar un valor numèric dins del camp que apareix al costat del botó de selecció de valors o seleccionar el valor amb els símbols de fletxa amunt o de fletxa avall. Amb el teclat podeu utilitzar les tecles de fletxa amunt i de fletxa avall per augmentar o reduir el valor. Podeu utilitzar les tecles Re Pàg i Av Pàg per establir el valor màxim i mínim.

Si el camp que apareix al costat del botó de selecció de valors defineix valors numèrics, també podeu definir una unitat de mesura, per exemple, 1 cm o 5 mm, 12 pt o 2".

Converteix

Si feu clic cap avant mitjançant el diàleg, este botó s'anomena Següent. A l'última pàgina el botó s'anomena Converteix. La conversió es produeix fent clic al botó.

Menú contextual

Per activar el menú contextual d'un objecte, primer feu clic a l'objecte amb el botó del ratolí per seleccionar-lo i llavors, . Alguns menús contextuals es poden cridar encara que no hi haja cap objecte seleccionat. Els menús contextuals es troben a tot arreu del LibreOffice.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.

Mesures

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Tanca

Tanca el diàleg i guarda tots els canvis.

Tanca

Tanca el diàleg.

Aplica

Aplica els valors modificats o seleccionats sense tancar el diàleg.

Redueix / Augmenta

Feu clic a la icona Redueix per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Llavors és més fàcil marcar la referència requerida en el full. Les icones es converteixen automàticament a la icona Augmenta. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seua mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icona

Redueix

Icona

Augmenta

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Següent

Feu clic al botó Següent; l'auxiliar utilitzarà els paràmetres del diàleg actual i passarà al pas següent. Si esteu a l'últim pas, el botó esdevé Crea.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Resets modified values back to the tab page previous values.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Guarda tots els canvis i tanca el diàleg.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Reinicialitza

Reinicialitza els canvis fets a la pestanya actual als que hi havia quan s'ha obert el diàleg. No apareixerà una pregunta de confirmació quan tanqueu el diàleg.

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors per defecte.

Icona d'avís

No apareixerà cap pregunta de confirmació. Si confirmeu el diàleg amb D'acord es reinicialitzaran tots els paràmetres d'este diàleg.


Estàndard

Reinicialitza els valors visibles al diàleg als valors per defecte de la instal·lació.

Icona d'avís

No apareix cap confirmació abans que es tornen a carregar els valors per defecte.


Arrere

Mostra les seleccions del diàleg fetes en el punt anterior. Els paràmetres actuals es mantenen igual. Este botó només es pot activar a partir de la pàgina dos.

Opcions

Feu clic a l'etiqueta Opcions per ampliar el quadre de diàleg i mostrar més opcions. Feu-hi clic una altra vegada per restaurar el diàleg.

Vegeu també les funcions següents:

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Si es produeix un error, la funció retorna un valor lògic o numèric.

(Només es pot accedir a esta orde a través del menú contextual).

Si feu doble clic a una eina, podeu utilitzar-la per fer tasques múltiples. Si crideu una eina amb un sol clic, tornarà a l'última selecció després d'acabar la tasca.

Premeu Maj+F1 i apunteu a un control per saber-ne més coses.

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.