Organització, alineació i distribució d'objectes

Organització d'objectes

Cada objecte que inseriu en el document es va apilant successivament damunt de l'objecte anterior. Per reorganitzar l'orde d'apilament d'un objecte seleccionat, feu el següent.

 1. Feu clic a l'objecte la posició del qual voleu canviar.

 2. Trieu Modifica - Organitza per mostrar el menú contextual i seleccioneu una de les opcions d'organització:

  Porta al davant situa l'objecte al davant de tots els altres objectes

  Envia cap avant situa l'objecte una posició avant a la pila d'objectes

  Envia cap arrere situa l'objecte una posició arrere a la pila d'objectes

  Envia al fons situa l'objecte al darrere de tots els altres objectes

  Darrere l'objecte situa l'objecte al darrere d'un altre objecte que hàgeu seleccionat

Organització d'un objecte darrere d'un altre

 1. Feu clic a l'objecte la posició del qual voleu canviar.

 2. Trieu Modifica - Organitza per obrir el menú contextual i seleccioneu Darrere l'objecte. La busca del ratolí es converteix en una mà.

 3. Feu clic a l'objecte al darrere del qual voleu col·locar l'objecte seleccionat.

Inversió de l'orde d'apilament de dos objectes

 1. Feu clic+Maj sobre els dos objectes per seleccionar-los.

 2. Trieu Modifica - Organitza per obrir el menú contextual i seleccioneu Inverteix.

Alineació d'objectes

La funció Alineació permet alinear els objectes respecte dels altres, o bé respecte de la pàgina.

 1. Seleccioneu un objecte per alinear-lo en relació amb la pàgina o seleccioneu diversos objectes per alinear-los entre si.

 2. Trieu Modifica - Alineació i seleccioneu una de les opcions d'alineació.

Distribució d'objectes

Si seleccioneu tres objectes o més del Draw, també podeu utilitzar l'orde Distribució per distribuir l'espaiat vertical i horitzontal que hi ha entre els objectes.

 1. Seleccioneu tres objectes o més per distribuir-los.

 2. Trieu Modifica - Distribució.

 3. Seleccioneu l'opció de distribució horitzontal i vertical i feu clic a D'acord.

Els objectes seleccionats es distribueixen al llarg de l'eix horitzontal o vertical. Els dos objectes més exteriors es prenen com a punts de referència i no es mouen quan s'executa l'orde Distribució.