Tecles de drecera per a dibuixos

Llista de tecles de drecera específiques per als documents del Draw.

També podeu utilitzar les tecles de drecera generals del LibreOffice.

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


Tecles de funció per a dibuixos

Tecles de drecera

Efecte

F2

Afig o edita el text.

F3

Obri el grup per editar els objectes individuals.

+F3

Tanca l'editor de grups.

Maj+F3

Obri el diàleg Duplica.

F4

Obri el diàleg Posició i mida.

F5

Obri el Navegador.

F7

Verifica l'ortografia.

+F7

Obri el Tesaurus.

F8

Activa/desactiva la funció Edita els punts.

+Maj+F8

Ajusta al marc.

Obri la finestra d'estils.


Tecles de drecera per a dibuixos

Tecles de drecera

Efecte

Tecla de més (+)

Amplia l'escala.

Tecla de menys (-)

Redueix l'escala.

Tecla de multiplicació (×) (teclat numèric)

Modifica l'escala per ajustar tota la pàgina a la pantalla.

Tecla de divisió (÷) (teclat numèric)

Amplia la selecció actual.

+Maj+G

Agrupa els objectes seleccionats.

Maj++A

Desagrupa el grup seleccionat.

+Maj+K

Combina els objectes seleccionats.

+Maj+K

Descombina els objectes seleccionats.

+Maj+ +

Porta al davant.

+ +

Porta al davant.

+ -

Envia al fons.

+Maj+ -

Envia al fons.


Tecles de drecera específiques per a dibuixos

Tecles de drecera

Efecte

Re Pàg

Va a la pàgina anterior.

Av Pàg

Va a la p√†gina seg√ľent.

+Re Pàg

Va a la capa anterior.

+Av Pàg

Va a la capa seg√ľent.

Tecla de cursor

Mou l'objecte seleccionat en la direcció de la tecla de cursor.

+tecla de cursor

Mou la visualització de la pàgina en la direcció de la tecla de cursor.

+clic mentre arrossegueu un objecte. Nota: esta tecla de drecera només funciona quan l'opció Copia en moure a - LibreOffice Draw - General està activada (per defecte, l'opció està activada).

Crea una còpia de l'objecte arrossegat quan es deixa anar el ratolí.

+Retorn amb el focus de teclat (F6) sobre la icona d'un objecte de dibuix de la barra d'eines

Insereix un objecte de dibuix de la mida per defecte al centre de la visualització actual.

Maj+F10

Obri un men√ļ contextual per a l'objecte seleccionat.

F2

Entra en mode de text.

Retorn

Entra en mode de text si se selecciona un objecte.

+Retorn

Entra en mode de text si se selecciona un objecte. Si no hi ha objectes de text o vos heu mogut per tots els objectes de text de la pàgina, s'insereix una pàgina nova.

Premeu la tecla i arrossegueu amb el ratolí per dibuixar o canviar la mida d'un objecte des del centre cap a fora.

+ clica a un objecte

Selecciona l'objecte que hi ha al darrere de l'objecte seleccionat.

+Maj+clic sobre un objecte

Selecciona l'objecte que hi ha al davant de l'objecte seleccionat.

Tecla Maj mentre se selecciona un objecte

Afig o suprimeix un objecte de la selecció.

Maj + arrossegueu mentre desplaceu un objecte

El moviment de l'objecte seleccionat est√† restringit a m√ļltiples de 45 graus.

Maj + arrossegament mentre creeu o redimensioneu un objecte

Restringeix la mida per mantindre la relació d'aspecte de l'objecte.

Tabulació

Es mou pels objectes de la pàgina en l'orde en què van ser creats.

Maj+Tab

Es mou pels objectes de la pàgina en l'orde invers en què van ser creats.

Esc

Ix del mode actual.


Navegació amb el teclat en el classificador de diapositives

Tecles de drecera

Efecte

Inici/final

Defineix el focus a la primera/√ļltima diapositiva.

Tecles ‚Üź/‚Üí o Re P√†g/Av P√†g

Estableix el focus a la diapositiva seg√ľent/anterior.

Retorn

Canvia al mode normal amb la diapositiva activa.