Barra de formatació

La barra de formatació es mostra quan s'activa el mode d'edició d'un diagrama. Feu doble clic sobre el diagrama per entrar en el mode d'edició. Feu clic a fora del diagrama per eixir del mode d'edició.

Podeu editar la formatació d'un diagrama fent servir els controls i les icones en la barra de formatació.

Seleccioneu un element del diagrama

Seleccioneu l'element del diagrama que voleu editar. L'element quedarà seleccionat en la previsualització del diagrama. Feu clic sobre «Selecció de format» per obrir el diàleg de propietats de l'element seleccionat.

Formata la selecció

Opens the properties dialog for the selected element.

Tipus de diagrama

Opens the Chart Type dialog.

Taula de dades del diagrama

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Graelles horitzontals

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.

Llegenda activada/desactivada

To show or hide a legend, click Legend On/Off on the Formatting bar.

Escala el text

Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.

Disseny automàtic

Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.